Gå över till innehållet

Närvårdare på KUR-Kojan, Kirjala

Enheten KUR-Kojan erbjuder särskillt krävande boendeservice för fem servicetagare. Till uppgiften rekryteras en aktiv person som är intresserad av att utveckla sin yrkesroll och specialisera sitt kunnande inom branschen. Som vårdare på KUR-Kojan har du möjlighet att gå fortbildningar och stärka kunnandet i ditt arbete. Arbetet är strukturerat, omväxlande och utmanande. Vi arbetar utgående från ett socialpedagogiskt- och personcentrerat arbetssätt och viktiga värderingar som styr vårt arbetssätt är servicetagarens delaktighet, självbestämmande och valfrihet.

Vi söker dig som är flexibel, har en öppen attityd, ett gott bemötande och kan agera och ta beslut i utmanande klientsituationer. Du är självständig, trygg i dig själv och bemöter våra servicetagare på ett empatiskt och respektfullt sätt. För oss är en trevlig och uppskattande arbetsgemenskap, där alla kan vara sig själva viktig.

Professionell grundexamen inom social- och hälsovård (omvårdnad) eller tidigare skolexamen inom området.

En framgångsrik hantering av uppgiften kräver god skriftlig och muntlig förmåga i svenska och nöjaktiga i finska.

Anställda inom Egentliga Finlands Välfärdsområde kan välja den anställningsförmån de gillar bland tre alternativ, som viktas på olika sätt mellan tränings-, friskvårds-, kultur-, pendlings- och/eller lunchförmåner.

Vi följer kraven i 48 § infektionssjukdomslagen om vaccinationsskydd för anställda, som gäller för dem som arbetar på kund- och patientinrättningar på socialvårdens och hälsovårdens verksamhetsenheter.

Anställda inom Egentliga Finlands välfärdsområde tillfrågas på slumpmässiga drogtest