Gå över till innehållet

Närvårdare, Hannahemmet i Dragsfjärd

Hannahemmet finns mitt på vackra Kimitoön, 10km från Dalsbruk och 15km från Kimito. I Hannahemmet bor 46 kunder. Därtill har vi 2 intervallrum. Vi har både anstaltvård och effektiverat dygnetrunt serviceboende. En av våra tre avdelningar är ett demensboende. Vi erbjuder klienterna vård till livets slut.

Närvårdaren hos oss:
-ansvarar över klienternas vårdplaner i sin egna modul tillsammans med ansvariga sjukskötaren
-förverkligar grundvård på ett rehabiliterande sätt
-förverkligar läkemedelsvård och övriga av sjukskötaren eller förmannen delegerade uppgifter
-ansvarar över sjukvården då sjukskötaren inte är på plats
-observerar, dokumenterar och rapporterar
-handleder och undervisar klienter, studerande och nyanställda

Vi uppskattar en team-spelare, som är pålitlig, noggrann, humoristisk och som vågar komma med nya ideér.

Vi kräver:
-närvårdarexamen, gärna med geriatrisk inriktning
-god kunskap i det ena språket och minst nöjaktig kunskap i det andra språket: svenska och finska

Tre månaders prövotid.

Arbetstagaen ska besöka företagshälsovårdsläkare för anställningsgranskning inom 30 dagar efter beskedet om att ha blivit vald till befattningen.

Varhas personal får välja en förmån utgående från tre alternativ, som kan tillämpas till motion, kultur, välmående, lunch och arbetsresa i olika grad.

Uppgifterna kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48§ i Lag om smittsamma sjukdomar (1227/2016).