Gå över till innehållet

Närvårdare, geriatriska avd, Pargas

Närvårdarvikariat, geriatriska avdelningen, Pargas

Varhas allmänmedicinska och rehabiliterande sjukhustjänster, Geriatriska avdelningen i Pargas ledigförklarar närvårdarvikariat för tiden 7.3.2023-1.9.2024.

Om du har initiativförmåga och ett rehabiliterande arbetssätt, så är just du den person vi söker. Avdelningen erbjuder geriatrisk- och rehabiliterande hälso-och sjukvård. Arbetet är mångsidigt och avdelningen hör idag till Varhas allmänmedicinska och rehabiliterande sjukhustjänster.

Vi arbetar i mångprofessionella team med målet att stödja och hjälpa patienterna i att upprätthålla sin funktionsförmåga. Arbetet är skiftesarbete och vi erbjuder introduktion. Uppgiften förutsätter god samarbetsförmåga där verksamheten är evidensbaserad och patientcentrerad.

Behörighetsvillkoren:
Behörighetsvillkoren för uppgiften är närvårdarexamen. Språkkraven är tillräcklig förmåga att använda svenska och finska språken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.