Gå över till innehållet

Närvårdare, Almahemmet på Kimitoön

Kom och jobba med oss på Almahemmet!

Vi är ett mångprofessionellt arbetsteam som jobbar på ett effektiverat serviceboende i Kimito centrum. Som arbetsteam är vi flexibla, omtänksamma, kollegiala, initiativrika och har en god gemenskap. Vi är alltid öppna för nya tankar och idéer med utveckling och förbättring som målsättning.

Är du vår nya kollega som vill vara med och ge en trygg och värdefull vardag för våra seniorer? På Almahemmet bor ca. 26 stycken seniorer med varierande funktionsförmåga och olika vårdbehov. Vårt arbetsteam består av; sjukskötare, närvårdare, hemvårdare, vårdassistenter, sysselsättare och anstaltvårdare. Vi har ett nära samarbete med bland annat läkare, fysioterapeut, Röda Korsets vänner och andra vårdenheter.

Vi förväntar oss att du har en god samarbetsförmåga, ett genuint intresse för vårdarbete och en positiv arbetsinställning. Till vårt vardagliga arbete hör bl.a. god grundvård, läkemedelshantering, rehabilitering, sårvård, samarbete med anhöriga, olika aktiviteter för seniorerna och vård i livets slutskede. Arbetet kräver att du är empatisk och pålitlig.

Din blivande arbetsplats kan du bekanta dig med på Instagram @serviceboendet_almahemmet.

Kompetenskrav: Närvårdar- eller primärskötarexamen samt utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket, goda eller nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket.
LOVE; LOP samt PKV. Dessa kan verkställas hos oss under prövotiden.
I tillsvidareanställningar är prövotiden 6 månader.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48§ i Lag om smittsamma sjukdomar (1227/2016).

Anställda inom Egentliga Finlands Välfärdsområde kan välja den anställningsförmån de gillar bland tre alternativ, som viktas på olika sätt mellan tränings-, friskvårds-, kultur-, pendlings- och/eller lunchförmåner.

De som anställs hos oss på Egentliga Finlands välfärdsområde tillfrågas på slumpmässiga drogtest.