Gå över till innehållet

Närvårdare, Aftonro Iniö

Aftonro, belägen i Iniö i Åbolands skärgård, söker närvårdare till stadigvarande anställning.

Aftonro är en liten enhet för intensifierat serviceboende med åtta platser. Vi sköter klienter även i hemvård. I vårt arbete använder vi rehabiliterande arbetssätt. Aftonro är belägen i Iniö, i den vackra Åbolands skärgård. Aftonro erbjuder dig ett mångsidigt arbete i vårt äldreomsorgsteam. Arbetet är självständigt och varierande och vi respekterar klientens välbefinnande.

Vi förutsätter närvårdarens examen eller annan motsvarande examen samt tillräckliga kunskaper i muntlig och skriftlig svenska och finska. Av personen vi väljer förutsätter vi vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Som merit räknas tidigare erfarenhet i vårdarbete eller äldreomsorg samt kännedom om minnessjukdomar. Innan den som blir vald kan börja arbete ska hen uppvisa ett godkänt läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Vi värdesätter flexibilitet, ansvarsfullhet, samarbetsförmåga och initiativkraft. Det är fråga om skiftarbete.
Om du behöver hjälp att hitta bostad i orten, försöker vi hjälpa till.

Vi intervjuar under ansökningstiden, så lämna in din ansökan snarast möjligt. Arbetet inleds omgående eller enligt överenskommelse.

Varhas personal får välja en förmån utgående från tre alternativ, som kan tillämpas till motion, kultur, välmående, lunch och arbetsresa i olika grad.

Anställda inom Egentliga Finlands välfärdsområde frågas slumpvis på drogtest.