Gå över till innehållet

Kundservicechef, informationstjänster för forskning

Egentliga Finlands välfärdsområde har ledigförklarat: Kundservicechef (informationstjänster för forskning) i organiserings tjänster.

Obs! Denna plats kan sökas och till uppgiften kan bli vald endast personalen som övergår genom överlåtelse av rörelse till Egentliga Finlands välfärdsområde.

Befattningen tillsätts internt så, att de som har en befattning som övergår till välfärdsområdet i överlåtelse av rörelse, och de som har en uppgift på motsvarande nivå har möjligheten att anmäla sitt intresse för befattningen. Det är fråga om en intern kartläggning av personalen som omfattas av överlåtelsen, varav arbetsgivaren väljer, vem som är den lämpligaste och behörigaste till uppgiften.

Anmälan om intresse för tjänsten sker genom att lämna in en ansökan via den vidstående länken Hae työpaikkaa / Sök nu. Valet till uppgifterna kommer att göras på grund av meritjämförelser som baserar sig på ansökningarna samt på basis av en helhetsbedömning som består av eventuella intervjuer och lämplighetsbedömningar.

Befattningen ska tas emot 1.1.2023, om grunderna för överlåtelse av rörelse fortfarande uppfylls för den som har blivit vald. Den som har valts till befattningen kan anställas i ett tidsbundet arbetsförhållande före detta.

Kundservicechefen för informationstjänster för forskning säkerställer att informationstjänsterna för forskning i Varha produceras kundorienterat och hållbart för olika kundgrupper enligt Varhas målsättningar.

Kundservicechefen verkar som expert för sekundär användning av engångskaraktär av social- och hälsovårdsinformation, utvecklar administrationsmodell, roller och processer för informationstjänster för forskning i Egentliga Finlands välfärdsområde i samarbete och samordning med ansvarspersoner för utvecklande för kunskapsledning. Kundservicechefen verkar som den främsta samarbetsaktören angående Findata i Varha samt upprätthåller och utvecklar samarbete med Auria Biobank.

Behörighetskravet för befattningen är en lämplig högskoleexamen samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Som merit räknas:
– erfarenhet av kundserviceuppgifter inom informationstjänster för vetenskaplig forskning
– erfarenhet av samarbete med Auria Biobank
– erfarenhet av utveckling och projekthantering
– erfarenhet av medverkande inom nätverken i sin egen bransch

Vi förväntar oss att den som arbetar i befattningen har:
– förmåga att förstärka samarbete mellan olika aktörer samt att bygga förtroende och upprätthålla det
– förmåga att skapa visioner och att inspirera och förankra personalen
– goda kunskaper i uppträdande och kommunikation
– förändringsbenägenhet och att hen för nya helheter aktivt framåt i verksamhetsförhållanden som är starkt reglerade
– färdigheter att främja utveckling av kundupplevelse inom sitt eget ansvarsområde
– säkerställande av dataskydd i sitt eget arbete