Gå över till innehållet

Ingenjör inom lokalitetsförvaltning

Är du intresserad av en karriär med varierande intressanta uppgifter inom lokalitetsförvaltning, av vilka en del är lokaler som Egentliga Finlands välfärdsområde äger och en del är hyreslokaler?

Kom och arbeta hos oss! Vi söker tre nya ingenjörer inom lokalitetsförvaltning till vårt team för att förstärka lokaltjänsterna i välfärdsområdet.

Det är ingenjören inom lokalitetsförvaltnings uppgift att ansvara för granskningen av hyreslokalerna inom de resultatområden som hen representerar och för att lokalerna bibehålls så att de är säkra att använda. Ingenjören inom lokalitetsförvaltning deltar i utarbetandet av utredningar om hyreslokalerna och producerar förstudier för dem som använder lokalerna för ändrings- och omorganiseringar av lokalerna. Ingenjören inom lokalitetsförvaltning deltar i utarbetandet av lokalitetsförvaltningsdokument om fastigheten, i upprätthållandet av fastighetsregistret Modulo samt i genomförandet av den interna beräkningen av hyror.

Vi söker till vårt team för lokaltjänster en professionell inom lokalitetsförvaltning eller en person som vill bli en sådan. Vi önskar att du har tidigare erfarenhet av uppgifter inom lokalitetsförvaltning. Vi uppskattar goda kunskaper i projekthantering och rapportering samt kännedom om hyresavtalsvillkor. Vi förutsätter utbildning och arbetserfarenhet, vilka lämpar sig för lokalitetsförvaltning. Det viktigaste för framgång i uppgiften är dock att du har vilja och motivation att lära dig nytt och utvecklas. Vi vill att du blir en pålitlig expert i vårt team så vi satsar på din introduktion samt på ett fortlöpande utvecklande av din yrkeskunnighet.

Blev du intresserad?
Sök arbete hos oss, vi erbjuder dig en intressant arbetsmiljö med den senaste tekniken, en god introduktion samt stöd av en kunnig och trevlig arbetsgemenskap.

Förhoppningsvis hör vi av dig snart!

Behörighetskravet för uppgiften är en lämplig högskoleexamen eller examen på institutnivå samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Den som valts till uppgiften ska lämna in en godtagbar utredning av sitt hälsotillstånd innan uppgiften tas emot.

Fastighetstjänsterna för Egentliga Finlands välfärdsområde är belägna på stamsjukhusets område i Åbo. Lokalerna är belägna i hela välfärdsområdets område.