Gå över till innehållet

Informationsarkitekt

Egentliga Finlands välfärdsområde har ledigförklarat: Informationsarkitekt i organiserings tjänster.

Obs! Denna plats kan sökas och till uppgiften kan bli vald endast personalen som övergår genom överlåtelse av rörelse till Egentliga Finlands välfärdsområde.

Befattningen tillsätts internt så, att de som har en befattning som övergår till välfärdsområdet i överlåtelse av rörelse, och de som har en uppgift på motsvarande nivå har möjligheten att anmäla sitt intresse för befattningen. Det är fråga om en intern kartläggning av personalen som omfattas av överlåtelsen, varav arbetsgivaren väljer, vem som är den lämpligaste och behörigaste till uppgiften.

Anmälan om intresse för tjänsten sker genom att lämna in en ansökan via den vidstående länken Hae työpaikkaa / Sök nu. Valet till uppgifterna kommer att göras på grund av meritjämförelser som baserar sig på ansökningarna samt på basis av en helhetsbedömning som består av eventuella intervjuer och lämplighetsbedömningar.

Befattningen ska tas emot 1.1.2023, om grunderna för överlåtelse av rörelse fortfarande uppfylls för den som har blivit vald. Den som har valts till befattningen kan anställas i ett tidsbundet arbetsförhållande före detta.

Informationsarkitekten ansvarar för Varhas informationsarkitektur gällande sekundär användning som en del av helhetsarkitekturen samt samordnande med kraven och förpliktelser i den nationella handledningen, för beskrivningar (inkl. beskrivningar av informationsmodell och informationsflöde) som hänför sig till detta, och för implementering av arkitekturen som stöd för informationsintegrationschefen. Det hör till informationsarkitektens uppgifter att planera informationsmodeller såväl ur organisationsnivåns som ur andra informationsbehovs synvinklar och att delta i genomförandet av lösningarna.

Behörighetskravet för tjänsten är en lämplig högskoleexamen samt lämplig arbetserfarenhet. Därtill förutsätts det goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Som merit räknas:
– kännedom om arkitektur gällande sekundär användning av informationen i social- och hälsovården samt erfarenhet av arbete som informationsarkitekt
– kunskaper i begrepps- och informationsmodeller och kännedom om redskap
– kännedom om kraven i den nationella handledningen
– erfarenhet av datalagring och -plattformar som stöd för kunskapsledning och forskning
– förståelse för olika databaslösningar
– kunskaper i SQL
– kännedom om verksamhetsomgivningen och servicesystemet i social- och hälsovården samt i räddningsväsendet

Vi förväntar oss att den som arbetar i befattningen har:
– god samarbetsförmåga samt förmåga att verka inom nätverken på ett sätt som bygger förtroende
– förmåga att verka i kontaktytan med sakkunniga i verksamheten, tillräcklig förståelse för branschen och verksamhetsomgivningen samt förståelse för lösningar
– goda kunskaper i dataskydd och datasäkerhet
– goda kunskaper i kommunikation