Gå över till innehållet

Hälsovårdare, familjecentret Nagu

Hälsovårdare, familjecentret

Hej, kom och jobba hos oss i tillsvidareanställning som hälsovårdare till Nagu hälsostation!

Inom rådgivningstjänsterna på Nagu arbetar du inom barnrådgivning och skolhälsovård. I ditt arbete får du använda din kompetens och utveckla ditt kunnande inom andra hälsofrämjande uppgifter. I ditt arbete hör också till de mångsidiga arbetsuppgifterna på en liten hälsostation i skärgården. Där ingår arbete på tidsbeställningsmottagning samt bedömning av vårdbehov både per telefon och på mottagningen.

Som fördel ser vi tidigare arbete med barnfamiljer och erfarenhet av arbete på en hälsostation. För att kunna garantera en bra kvalitet inom hälsovårdsarbetet, förutsätter vi god samarbetsförmåga i klientarbetet och med arbetsteamet. Vi önskar att du har goda färdigheter att organisera ditt arbete och har en positiv inställning till utveckling. Du har gärna LOVe i kraft.

Varmt välkommen på jobb till Nagu!

Behörighetsvillkoren:
Hälsovårdare YH eller tidigare hälsovårdarexamen på institutnivå. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Brottsregisterutdrag enligt lag (504/2002) bör uppvisas innan arbetet inleds.
Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Prövotiden är sex (6) månader.

Information ges av
Outi Ramstedt, ansvarig hälsovårdare, tel. 0404885541
Annette Karlsson, familjecentrets cehf, tel. 0406265011
Suvi Simelius-Nieminen, överskötare för öppenvård, tel. 0408210606
Vid behov lämna textmeddelande, så ringer vi upp.

Anställda inom Egentliga Finlands Välfärdsområde kan välja den anställningsförmån de gillar bland tre alternativ, som viktas på olika sätt mellan tränings-, friskvårds-, kultur-, pendlings- och/eller lunchförmåner.

Vi följer kraven i 48 § infektionssjukdomslagen om vaccinationsskydd för anställda, som gäller för dem som arbetar på kund- och patientinrättningar på socialvårdens och hälsovårdens verksamhetsenheter.

Anställda inom Egentliga Finlands välfärdsområde tillfrågas på slumpmässiga drogtest

Den som utses till tjänsten ska lämna ett kriminalregisterutdrag om honom/henne som avses i lagen om utredning av brottslig bakgrund för personer som arbetar med barn (504/2002).