Gå över till innehållet

Hälsocentralläkare, Kimitoön

Två tjänster som hälsocentralläkare på Kimitoön.

Kimitoön är hem för ca 6600 invånare. Kimitoöns hälsocentral har både laboratorie- och röntgentjänster. Arbetet med att utveckla hälsocentralverksamheten är aktuellt 2023.

Tjänstgöringsorten är huvudsakligen Kimitoön. Om arbetsbilden kan förhandlas. Behörighetskraven är behörighet som legitimerad läkare i Finland samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Arbetet inleds enligt överenskommelse.

Innan hen accepterar tjänsten måste den utvalde visa upp ett godtagbart läkarintyg om sin hälsa, senast 30 dagar efter mottagandet av urvalsbeslutet.

Vid tillsättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på fyra månader.

Anställda inom Egentliga Finlands Välfärdsområde kan välja den anställningsförmån de gillar bland tre alternativ, som viktas på olika sätt mellan tränings-, friskvårds-, kultur-, pendlings- och/eller lunchförmåner.

Vi följer kraven i 48 § infektionssjukdomslagen om vaccinationsskydd för anställda, som gäller för dem som arbetar på kund- och patientinrättningar på socialvårdens och hälsovårdens verksamhetsenheter.

Anställda inom Egentliga Finlands välfärdsområde tillfrågas på slumpmässiga drogtest