Gå över till innehållet

Effektivitetsrevisor

Egentliga Finlands välfärdsområde har ledigförklarat befattningen som effektivitetsrevisor i den externa revisionen.

Obs! Denna plats kan sökas endast av personalen som övergår genom överlåtelse av rörelse till Egentliga Finlands välfärdsområde.

Anmälan om intresse sker genom att lämna in en ansökan via den vidstående länken Hae työpaikkaa/Sök nu. Valet till uppgifterna kommer att göras på grund av meritjämförelser som baserar sig på ansökningarna samt på basis av en helhetsbedömning som består av eventuella intervjuer och lämplighetsbedömningar.

Uppgiften ska tas emot 1.1.2023, om grunderna för överlåtelse av rörelse fortfarande uppfylls för den som har blivit vald.

Befattningen tillsätts internt så, att de som övergår till välfärdsområdet i överlåtelse av rörelse, och de som har en uppgift på motsvarande nivå har möjligheten att anmäla sitt intresse för uppgiften. Det är fråga om en intern kartläggning av personalen som omfattas av överlåtelsen, varav arbetsgivaren väljer, vem som är den lämpligaste och behörigaste till uppgiften.

Det hör till effektivitetsrevisorns uppgifter att
1. delta i utarbetandet av utvärderingsberättelsen
2. uppgöra separata utvärderingsrapporter och utredningar om överenskomna ämnen
3. sköta uppgifterna angående ekonomiförvaltning i den externa revisionen
4. ansvara för sakgranskning av fakturor
5. sköta om arkivering, sekretess och offentlighet angående dokumenten i den externa revisionen i enlighet med lagstiftningen
6. utföra andra uppgifter som utvärderingsdirektören (eller hens vikarie) ålägger.

Behörighetskravet för uppgiften är en lämplig högskoleexamen och lämplig erfarenhet samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Som merit räknas:
• erfarenhet av revisions- och utvärderingsuppgifter
• erfarenhet av att utarbeta skriftliga utredningar och rapporter
• erfarenhet av uppgifter som hänför sig till kvalitetskontroll eller kvalitetssystem angående verksamheten

Det förväntas av den som arbetar i uppgiften:• god interaktionsförmåga och förmåga att bilda nätverk
• förmåga till självständigt arbete
• flytande och tydlig skriftlig framställningsförmåga
• förmåga att vara systematisk och noggrannhet
• förändringsbenägenhet och ett aktivt grepp när det gäller att tillägna sig nya helheter.