Gå över till innehållet

Chef för tjänster för kunskapsledning

Egentliga Finlands välfärdsområde har ledigförklarat: Chef för tjänster för kunskapsledning
i organiserings tjänster.

Obs! Denna plats kan sökas och till uppgiften kan bli vald endast personalen som övergår genom överlåtelse av rörelse till Egentliga Finlands välfärdsområde.

Befattningen tillsätts internt så, att de som har en befattning som övergår till välfärdsområdet i överlåtelse av rörelse, och de som har en uppgift på motsvarande nivå har möjligheten att anmäla sitt intresse för befattningen. Det är fråga om en intern kartläggning av personalen som omfattas av överlåtelsen, varav arbetsgivaren väljer, vem som är den lämpligaste och behörigaste till uppgiften.

Anmälan om intresse för tjänsten sker genom att lämna in en ansökan via den vidstående länken Hae työpaikkaa / Sök nu. Valet till uppgifterna kommer att göras på grund av meritjämförelser som baserar sig på ansökningarna samt på basis av en helhetsbedömning som består av eventuella intervjuer och lämplighetsbedömningar.

Befattningen ska tas emot 1.1.2023, om grunderna för överlåtelse av rörelse fortfarande uppfylls för den som har blivit vald. Den som har valts till befattningen kan anställas i ett tidsbundet arbetsförhållande före detta.

Chefen för tjänster för kunskapsledning ansvarar för definierande av ledning genom information i Varha, koordinering av processen för informationshantering, dokumentering samt för fungerande verksamhetssätt och nätverk och deltar i leverantörssamarbete. Chefen för tjänster för kunskapsledning uppföljer hur mognadsgraden i ledningen genom information utvecklas, och hen riktar utvecklingsåtgärder på det sätt som den förutsätter. Uppgiften innehåller utvecklande av enhetliga verksamhetssätt och servicekanaler tillsammans med kundservicechefen för vetenskapstjänster. Hen säkerställer som en del av koordineringen av processen för informationshanteringen att det finns fungerande verksamhetssätt för utvecklandet av inskrivningar som ska säkerställa högklassig informationsproduktion i välfärdsområdet.

Chefen för kunskapsledning säkerställer förverkligandet av dataskydd och datasäkerhet samt för sin del utförandet av bedömningar av effekter som en del av utvecklandet. Chefen för tjänster för kunskapsledning upprätthåller och implementerar Varhas process för informationshanteringen och koordinerar på ett samordnande sätt helheten för fortlöpande tjänster inom kunskapsledningen. Chefen för tjänster för kunskapsledning verkar som chef för tjänster för kunskapsledning.

Behörighetskravet för befattningen är en lämplig högskoleexamen samt erfarenhet av utvecklande av ledning genom information om social- och hälsovården och erfarenhet av chefsarbete. Därtill förutsätts det goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Som merit räknas:
– erfarenhet av utvecklandet av ledning genom information om social- och hälsovården, erfarenhet av definierandet av informationsbehov och indikatorer
– kännedom om nationella förpliktelser och arbete angående minimiinformationsinnehåll
– goda färdigheter i chefsarbete samt god samarbetsförmåga
– erfarenhet av utveckling och projekthantering
– erfarenhet av ledning av nätverk och medverkande inom nätverken i sin egen bransch
– kunskap om servicesystemet i social- och hälsovården samt förståelse för offentlig ekonomi
– erfarenhet av förändringsledning
– sätt arbeta som uppskattar andra

Vi förväntar oss att den som arbetar i befattningen har:
– förmåga att förstärka samarbete mellan olika aktörer samt att bygga förtroende och upprätthålla det
– förmåga att skapa visioner, inspirera och förankra personalen samt implementera förändring
– coachande och uppmuntrande sätt att leda
– goda kunskaper i uppträdande och kommunikation
– förändringsbenägenhet och att hen för nya helheter aktivt framåt i verksamhetsförhållanden som är starkt reglerade
– färdigheter att leda utveckling av kundupplevelse inom sitt eget ansvarsområde
– starkt kunnande om dataskydd och datasäkerhet
– starka innehållskunskaper i utvecklandet av ledning genom information om social- och hälsovården
– kännedom om nationell reglering