Gå över till innehållet

Byråsekreterare

Egentliga Finlands välfärdsområde har ledigförklarat: Fyra byråsekreterare i avdelningstjänster för allmänmedicin och rehabilitering inom ÅUCS/sjukhustjänster.

Obs! Denna plats kan sökas och till uppgiften kan bli vald endast personalen som övergår genom överlåtelse av rörelse till Egentliga Finlands välfärdsområde.

Befattningen tillsätts internt så, att de som har en befattning som övergår till välfärdsområdet i överlåtelse av rörelse, och de som har en uppgift på motsvarande nivå har möjligheten att anmäla sitt intresse för befattningen. Det är fråga om en intern kartläggning av personalen som omfattas av överlåtelsen, varav arbetsgivaren väljer, vem som är den lämpligaste och behörigaste till uppgiften.

Anmälan om intresse för tjänsten sker genom att lämna in en ansökan via den vidstående länken Hae työpaikkaa/Sök nu. Valet till uppgifterna kommer att göras på grund av meritjämförelser som baserar sig på ansökningarna samt på basis av en helhetsbedömning som består av eventuella intervjuer och lämplighetsbedömningar.

Befattningen ska tas emot 1.1.2023, om grunderna för överlåtelse av rörelse fortfarande uppfylls för den som har blivit vald. Den som har valts till uppgiften kan anställas i ett tidsbundet arbetsförhållande före detta.

Bäddavdelningarna, hemsjukhusen och det palliativa centret i Egentliga Finlands hälsocentraler övergår till resultatområdet ÅUCS/sjukhustjänster i välfärdsområdet. Det kommer att arbeta nästan tusen professionella i fyra olika serviceområden (västra, centrala, östra och det palliativa centret) i den nya resultatgruppen avdelningstjänster för allmänmedicin och rehabilitering. Kom som byråsekreterare för att möjliggöra en fungerande bäddavdelnings- och hemsjukhusverksamhet på landskapsnivå samt dess utvecklande och förnyelse.

Byråsekreterarens arbete är mångsidigt och en viktig del av verksamheten i en multiprofessionell arbetsplats. Uppgiften innehåller bland annat uppgiftshelheter för personal-, ekonomi-, patientadministration samt andra uppgiftshelheter som man separat kommer överens om. Varje byråsekreterare arbetar i regel i ett serviceområde. Arbetet utförs i samarbete med serviceområdets överskötare och överläkare samt med andra chefer. Tjänstvillighet och förmåga att komma överens med olika människor är väsentliga kunskaper för en byråsekreterare.

Uppgiften förutsätter goda interaktions- och samarbetskunskaper, organisationsförmåga, flexibilitet samt en positiv inställning till förändringar och utveckling. Då personvalet görs räknas kännedom om hälsovård och arbetslagstiftning, tidigare erfarenhet som sekreterare för ledning för hälsovården, kännedom om de elektroniska system som används samt kunskaper i svenska som merit.

Behörighetskravet för uppgiften är en lämplig högskoleexamen eller en examen på institutnivå eller en annan lämplig utbildning och erfarenhet av kontorsuppgifter.