Gå över till innehållet

Boendeservicechef, tjänster för äldre

Egentliga Finlands välfärdsområde har ledigförklarat tjänsten som boendeservicechef i tjänster för äldre.Tjänsten placeras i serviceområde 6, Salo-Somero -område.

Boendeservicechefen ansvarar för boendetjänster i tjänster för äldre i serviceområdet 6. Boendeservice innebär bl.a. gemenskapsboende, familjevård, boende dygnet runt, anstaltservice samt tillfälligt boende, och boendeservicechefen ansvarar för deras verksamhet.

Boendeservicechefen planerar, utvecklar boendetjänster för de äldre samt ansvarar för tjänsteproduktionen i sitt serviceområde. Boendeservicechefen ansvarar för det att boendetjänster genomförs enligt servicestrategin i serviceområdet samt att det görs enhetligt och enligt målsättningarna med andra serviceområdena. Boendeservicechefen verkar i ett tätt samarbete med bland annat kundhandledningsdirektören för tjänster för äldre, servicedirektören, serviceområdeschefen, chefen för hemvård i serviceområdet samt med de andra serviceområdenas boendeservicechefer samt med resursdirektören för att få tjänsterna enhetliga.Boendeservicechefen verkar underställd serviceområdeschefen.

Behörighetskravet för tjänsten är en lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av ledning och utveckling av branschen samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Som merit räknas:
– erfarenhet av och bevis på framgångsrik/resultatrik ledning genom information av verksamhet, ekonomi, personal och processer 
– goda kunskaper som baserar sig på bevis i personalledning
– goda kunskaper i kommunikation
– erfarenhet av förändringsledning och utveckling
– erfarenhet av ledning av nätverk och medverkande inom nätverket i sin egen bransch
– bevis på ledning genom information samt dess utveckling på sitt eget område
– erfarenhet av ledning och utveckling av kundprocesser

Vi förväntar oss att den som väljs till tjänsten har:
– kunskap om tjänster för äldre och om serviceprocessen
– god interaktionsförmåga och förmåga att bilda nätverk
– förmåga att förstärka samarbete mellan olika aktörer samt att bygga förtroende och upprätthålla det
– förmåga att skapa visioner och att inspirera och förankra personalen
– coachande och uppmuntrande sätt att leda
– goda kunskaper i uppträdande och kommunikation
– förändringsbenägenhet och att hen för nya helheter aktivt framåt i verksamhetsförhållanden som är starkt reglerade
– förmåga att leda resultatrikt genom information
– färdigheter att leda utveckling av kundupplevelse inom sitt eget ansvarsområde