Gå över till innehållet

Regionförvaltningen och mötesmaterial

Välfärdsområdetsfullmäktige utövar högsta beslutanderätt inom välfärdsområdet och leder vårt välfärdsområde i helhet. Det ansvarar för verksamheten och ekonomin inom Egentliga Finlands välfärdsområde, utövar beslutanderätt för välfärdsområdet och överför sin behörighet genom bestämmelser i förvaltningsstadgan.

Välfärdsområdetsfullmäktige för Egentliga Finland har 79 ledamöter. För fullmäktige väljs förutom en ordförande tre vice ordförande.

Välfärdsområdesfullmäktigeledamöterna beslutar om närservicen och konstruktionen av servicenätverket, till exempel om placeringen av social- och hälsostationer och de tjänster som erbjuds vid dem, samt om jämlik tillgång till tjänster i hela välfärdsområdet.

Välfärdsområdetsfullmäktiges möten

Välfärdsområdesfullmäktige sammanträder vid de tidpunkter som de bestämmer och också när regionfullmäktiges ordförande anser det nödvändigt.

Det första mötet var på onsdagen den 2.3.2022. Föredragningslistan för mötet har publicerats fyra dagar före mötet. Fullmäktiges följande möte hålls på onsdag 21.9.2022 kl. 18. Följ live-streamingen av mötet här. (Länken uppdateras c. 5 minuter innan mötet börjar.)

Tidtabellen för välfärdsområdetsfullmäktiges sammanträden för 2022

 • onsdag 27.4.2022
 • tisdag 24.5.2022
 • onsdag 22.6.2022
 • onsdag 21.9.2022
 • onsdag 26.10.2022
 • onsdag 23.11.2022
 • onsdag 14.12.2022

välfärdsområdetsfullmäktiges sammanträden börjar kl. 18.

Möteshandlingarna finns i ett separat system: Föredragninslistor på webben (tweb.fi)

Fullmäktiges e-postadress är i format: förnamn.efternanm@vshva.fi.

Medlemmar i välfärdsområdetsfullmäktige

Centrala förtroendevalda och tjänsteinnehavare inom Egentliga Finlands välfärdsområde ska lämna en redogörelse för sina bindningar. Syftet med redogörelsen för bindningar är att öka öppenheten och transparensen inom beslutsfattandet.

Läs mera om Egentliga Finlands välfärdsområdes register över bindningar

Sammansättningen av förtroendeorgan enligt välfärdsområdesfullmäktiges beslut 2.3.2022 (ersättare inom parentes):

Välfärdsområdesfullmäktiges valnämnd

 • Ordförande Sanna Pitkänen, (Teija Tiusanen)
 • Vice ordförande Sirpa Hagsberg, (Aliisa Wahlsten)
 • Jari Välimäki, (Niklas Guseff)
 • Maarit Koivisto, (Jouni Lehikoinen)
 • Heikki Tamminen (Jethro Rostedt)

Fullmäktiges ordförande 

 • Ordförande Ari Korhonen
 • 1. vice ordförande Laura Kaarniharju
 • 2. vice ordförande Heidi Aaltonen
 • 3. vice ordförande Maarit Koivisto

Välfärdsområdetsstyrelsen 

 • Sanna Vauranoja, ordf. ( Sini Ruohonen)
 • Jouni Mutanen, vice ordf. (Jukka-Pekka Kuokkanen)
 • Niina Alho, 2. vice ordf,  (Ari Korhonen)
 • Toni Forsblom  (Lasse Lindholm
 • Kaija Hartiala  (Janika Takatalo)
 • Saku Nikkanen  (Mika Maaskola)
 • Kristiina Hellsten  (Mari Lahti)
 • Jani Kurvinen (Ulla Huittinen)
 • Teija Ek-Marjamäki (Mauri Kontu)
 • Nina Söderlund (Emma Lindqvist)
 • Jukka Kärkkäinen (Jaakko Lindfors)
 • Heikki Tamminen (Sanna Paasikivi )
 • Janina Andersson (Sofia Engblom)
 • Niklas Guseff (Merja Fredriksson)
 • Juhani Nummentalo  (Raimo Löfstedt)

Koncernsektionen

 • Sini Ruohonen, ordf. (Kaija Hartiala)
 • Sanna Paasikivi, vice ordf. (Heikki Tamminen)
 • Lasse Lindholm  (Toni Forsblom)
 • Raimo Löfstedt (Juhani Nummentalo)
 • Saku Nikkanen (Mika Maaskola)
 • Kristiina Hellsten (Niina Alho)
 • Mauri Kontu (Ulla Huittinen)
 • Emma Lindqvist (Jaakko Lindfors)

Revisionsnämnden

 • Lauri Heikkilä, ordf. (Markku Agge)
 • Lassi Laine, vice ordf. (Emmi Lehtinen)
 • Sanna Pitkänen  (Jukka Hongisto)
 • Petra Peltonen (Viivu Seila)
 • Jaakko Kivisaari (Jukka Alkio)
 • Katriina Hiippavuori  (Ritva Seppälä)
 • Tomi Nieminen (Reima Rantanen)
 • Veera Granroth (Carita Backas)

Nationalspråksnämnden

 • Regina Koskinen, ordf. (Carita Backas)
 • Mårten Kvist, vice ordf. (Satu Söderström)
 • Janne Väistö (Johan Söderholm)
 • Viivi Laitinen (Anna Filatoff)
 • Santeri Vuori (Juha Wiskari)
 • Mikaela Luoma (Jari Lehtovaara)
 • Ingmar Forne (Carita Henriksson)
 • Erica Helin (Gustav Wikström)
 • Tommy Björkskog (Oscar Hätinen)
 • Michelle Cederkvist (Liisa Gunnelius)
 • Joonas Jormalainen (Esko Antikainen)
 • Kati Karlsson (Pilvi Rehn)
 • Mikaela Sundqvist (Monika Antikainen)
 • Nina Söderlund (Jukka Kärkkäinen)

Beredningsnämnden för tjänster för barn och unga

 • Katri Kapanen, ordf. (Jenna Simola)
 • Aliisa Wahlsten, vice ordf. (Essi Lindberg)
 • Alvar Euro  (Antti Ääritalo)
 • Hanna Gustafsson  (Laura Yli-Arvela)
 • Sami Elmeranta  (Pasi Björk)
 • Piia Elo (Taru Pätäri)
 • Niina Piippo (Tanja Valkonen)
 • Joni Lähteenmäki (Juuso Ranne)
 • Juha Lehtinen (Johannes Alaranta)
 • Maija Kymäläinen (Anna Kaskinen)
 • Timo Furuholm (Timo Lähteenmäki)
 • Mikko Taavitsainen (Risto Murtosaari)
 • Åsa Gustafsson (Veera Granroth)
 • Juhani Nummentalo (Kaija Hartiala)

Beredningsnämnden för tjänster för personer i arbetsför ålder

 • Susanna Majasuo, ordf. (Maria Lahtinen)
 • Panda Eriksson, vice ordf. (Riina Lumme)
 • Muhis Azizi  (Lauri Kuisma)
 • Elina Suonio-Peltosalo  (Ulla-Riitta Arvola)
 • Janne Sjölund (Simo Vesa)
 • Marke Tissari (Sari Rannikko)
 • Riitta Lehtinen (Päivi Pietari)
 • Jari Välimäki (Kimmo Hollmén)
 • Reetta Tanila-Järvinen (Marja Lampainen)
 • Hersi Muhiadin (Lauri Kouki)
 • Eveliina Tyyskänen (Henna Jokinen)
 • Markus Ylis-Junttila (Sami Peltola)
 • Robert Paul (Kjell Wennström)
 • Jukka-Pekka Kuokkanen (Teija Ek-Marjamäki)

Beredningsnämnden för tjänster för äldre

 • Päivi Maisila, ordf. (Mimmi Ruusunen)
 • Konsta Nylander, vice ordf. (Jonas Heikkilä)
 • Jan Lindström  (Niko Lankinen)
 • Anna Jalkanen  (Anne Heikkinen)
 • Sadri Beqiri  (Hannu Hurme)
 • Heli-Päivikki Lauren (Tuula Toivonen)
 • Anneli Kivijärvi (Satu Parttimaa)
 • Simo Paassilta (Petja Raaska)
 • Kalle Tekkala (Heikki Pietilä)
 • Pentti Kallio (Matti Rajala)
 • Marja Ruokonen (Pipsa Vannemaa)
 • Pirjo Lampi (Sari Repo)
 • Satu Paananen (Laura Riski)
 • Mari Lahti (Kristiina Hellsten)

Beredningsnämnden för räddningsväsendets tjänster

 • Janne Laulumaa, ordf. (Jussi Rantanen)
 • Lotta Laaksonen, vice ordf. (Riikka Oksanen)
 • Janne Aso  (Sami Salmi)
 • Milla Lahdenperä  (Virve Aho)
 • Niko Aaltonen  (Rasmus Hakala)
 • Teija Tiusanen  (Sanni Kiviniemi)
 • Sirpa Hagsberg (Kaarlo Alanko)
 • Mari-Elina Koivusalo (Iris Nordman)
 • Antti Mattila (Jukka Rantala)
 • Tanja Raisto-Elo (Minna Hallanheimo)
 • Harri Palomäki (Tero Ahlgren)
 • Jyrki Alastalo (Pasi Jokinen)
 • Hanna Erjanti (Janna-Riia Koivu)
 • Heikki Tamminen (Sanna Paasikivi)

__________________________________________________________

Delegationen för framtid, forskning och kompetens

 • Sauli Seittenranta, ordf. (Jyrki Sjöholm)
 • Julia Koskinen, vice ordf. (Aappo Kontu)
 • Mari Lahti (Nina Kallio)
 • Laura Kontu (Anita Saksi)
 • Jenni Kauppinen (Liisa Norontaus)

Medlemmarna utsedda av välfärdsområdets styrelse 21.6.2022:

 • Åbo yrkesinstitut, Tiina Tarr (Kalle Ojanen)
 • Åbo yrkeshögskolan, Anne Isotalo (Camilla Laaksonen)
 • Turku Business Region, Janne Lahtiranta (Tero Piispanen)
 • Turun Kauppakamari, Kaisa Leiwo (Satu Lindén)
 • Åbo universitets framtidsforskningscentrum, Juha Kaskinen (Ira Ahokas)
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten, Åbo universitet, Louis Clerc (Riikka Korja)
 • Medicinska fakulteten, Åbo universitet, Päivi Rautava (Pekka Hänninen)
 • Institutionen för omvårdnad, Åbo universitet, Sanna Salanterä (Anna Axelin)
 • Varsinais-Suomen yrittäjät ry , Hanna Münter (Jyrki Hakkarainen)
 • Yrkeshörskolan Novia, Eva Juslin (Camilla Strandell-Laine)
 • Åbo Akademi, Reko Leino (Marko Joas)

__________________________________________________________

Medlemmarna för beredningsnämder utsedda av välfärdsområdets styrelse 28.6.2022:

 • Nationalspråksnämnden, Nina Söderlund (Jukka Kärkkäinen)
 • Beredningsnämnden för tjänster för barn och unga, Juhani Nummentalo (Kaija Hartiala)
 • Beredningsnämnden för tjänster för personer i arbetsför ålder, Jukka-Pekka Kuokkanen (Teija Ek-Marjamäki)
 • Beredningsnämnden för tjänster för äldre, Mari Lahti (Kristiina Hellsten)
 • Beredningsnämnden för räddningsväsendets tjänster, Heikki Tamminen (Sanna Paasikivi)

__________________________________________________________

Välfärdsområdesvalnämnden

 • Harry Nordqvist, ordf.
 • Minna Holtlund, vice ordf.
 • Kristina Karlsson
 • Jorma Rand
 • Taito Ylhäinen

Ersättare i inträdesordning

 • Johanna Kuusenoja
 • Tommi Kippola
 • Mimosa Helander
 • Pasi Hautala
 • Pauliina Tuusa

_____________________________

Politiska samarbetskommittén 

Den politiska samarbetskommittén bereder val av medlemmar till välfärdsområdets förtroendeorgan utifrån resultatet av regionvalet. Medlemmar är:

 • Juha Rantasaari, ordf. (Samlingspartiet)
 • Talvikki Jori, 1. vice ordf. (SDP)
 • Antti Grönlund, 2. vice ordf. (Centern)
 • Kaisa Vallavuori (Vänsterförbundet)
 • Juhani Pilpola (Sannfinländarna)
 • Olli Välke (De Gröna)
 • Fredrik Jensén (SFP)

_______________________

Temporära beredningsorgan

Det temporära beredningsorganet, Vate, ansvarade för beredningen av landskapets social- och hälsovårdsreform till och med början av mars 2022.

Det temporära förvaltningssystemet representerade alla kommuner och samkommuner i Egentliga Finland: primärvården och socialtjänsterna, sjukvårdsdistriktet, specialsomsorgsdistriktet och det regionala räddningsväsendet.

Föreslag till temporärt beredningsorgan

Ärendelistor och protokoll

Politisk uppföljningsgrupp

Tisdagen 21.9.2021 tillsattes ett temporärt samarbetsorgan för handläggning av personalfrågor för välfärdsområdet som är under uppbyggnad och som ska starta i början av år 2023. Samarbetsorganet beståg av sex medlemmar som utsetts av olika organisationer. Det temporära organets mandatperiod var t.o.m. slutet av februari 2022.

Temporärt samarbetsorgan för personalfrågor, ärendelistor och protokoll

Tidtabell: Hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet framskrider enligt den ursprungliga tidtabellen

 • Välfärdsområdena har grundats 1.7.2021, då lagarna som gäller social- och hälsovårdsreformen trädde i kraft.
 • Mandatperioden för områdesfullmäktige började 1.3.2022.
 • Välfärdsområdena inleder sin verksamhet från och med 1.1.2023. Ansvaret för organiseringen av tjänsterna som ska ingå i social- och hälsovårdsreformen övergår då från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena.