Gå över till innehållet

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Programmet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland är en del av förberedelserna för den nationella social- och hälsovårdsreformen.   Reformprogrammet erbjuder kommuner och samkommuner nya modeller som de kan följa i sin verksamhet.  De kan utnyttja dessa modeller för att utveckla sin egen social- och hälsovårdsservice.  Målsättningen är att ge smärre impulser för att stimulera utvecklingsarbetet, och, när detta lyckas, sker en stor förändring.

Närmare information om programmet finns på nätsidan för den riksomfattande social- och hälsovårdsreformen.