Gå över till innehållet

Politisk uppföljningsgrupp

En politisk vald uppföljningsgrupp utsågs 7.9.2021 för att uppfölja beredningen av välfärdsområdet. Antalet medlemmar uppgår till 19.

Förslag till politisk uppföljningsgrupp: