Gå över till innehållet

Tillsammans mot välfärdsområde. Trevligt att träffas, Laura!

Laura Kaarniharju är regionfullmäktiges första vice ordförande. Hon är utbildad barnmorska och sjukskötare och arbetar inom barnskyddet.

Att säkerställa jämlik tillgång och tillgänglighet till tjänster för invånarna är det viktigaste målet för Laura i reformen.

–  Behoven hos de människor som använder tjänsterna i vårt välfärdsområde ska vara utgångspunkten för planeringen. Det är viktigt att få tillgång till tjänsten i rätt tid. Här får vi hjälp av det multiprofessionella beredningsarbetet, sammanfattar Laura.

Laura, som tidigare arbetat som barnmorska i förlossningssalen, förstår att det inte heller är lätt för den personal som förflyttas att leva i förändring.

– Reformen kan väcka rädsla eller misstankar om hur saker och ting ska skötas i fortsättningen. Många funderar säkert på var och ens egen plats i reformen. Jag tycker att det är klart att allas gemensam insats behövs för att få välfärdsområdet att fungera på bästa möjliga sätt, lugnar hon.

Varför vill du delta i beredningen av välfärdsområdet?

Vi håller på att bereda en historiskt stor helhet där servicesystemet byggs upp på nytt.

– Nu har vi möjlighet att göra saker bättre än tidigare. Jag vill bidra med min arbetsinsats till det viktiga förändringsarbetet. Det finns mycket arbete, men i stället för hot vill jag se många möjligheter att lyckas. Vem skulle inte vilja vara med! Jag är ingen erfaren veteranpolitiker, men jag tror att även våra vanliga arbetares perspektiv behövs i beredningen, säger Laura entusiastiskt.

För Laura är det viktigt att tjänsterna och klienterna möts i det kommande välfärdsområdet.

–  Det vore fint att lyckas bygga upp förebyggande tjänster med låg tröskel, så effektiva och fungerande att behovet av tyngre korrigerande tjänster minskar betydligt i framtiden, visionerar hon.

Nyckelord: hyvinvointialue , välfärdsområde