Gå över till innehållet

Yhdessä kohti hyvinvointialuetta. Mukava tutustua, Niina!

Niina Alho är andra vice ordförande för välfärdsområdesstyrelsen. I år satsar hon all sin tid på att sköta sitt förtroendeuppdrag.

Niina är inspirerad av sitt arbete och glad över det att hon får vara med i att bygga upp vårt gemensamma välfärdsområde och genuint bättre service.

– Social- och hälsovårdstjänster utgör en grundval för välfärdsstaten i vårt samhälle. Nu bygger vi upp väldigt viktiga servicen för våra invånare, vilka ska vara tillgängliga för alla. Behandling eller att få hjälp får inte vara beroende av plånbokens tjockhet, sammanfattar Niina.

Niina vill också ta hand om det att yrkeskunniga personer inom social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet hörs och uppskattas i reformen.

– Personalen är hjärtat i den här reformen. Vi måste ta hand om goda arbetsförhållanden, möjligheter att utveckla sitt kunnande samt om det att resurser och redskap är uppdaterade för att vår personal skulle kunna göra sitt arbete på det bästa möjliga sättet. Jag vill även ta hand om det att sakkunskap av yrkeskunniga personerna inom social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet hörs i beredningen av reformen, räknar Niina upp.

Niina själv är magister i hälsovetenskaper, samt sjukskötare och närvårdare till sin utbildning. Hon tycker att det är klart att servicen inte blir bättre utan skicklig och yrkeskunnig personal.

– Vi ska tand om det att personalen görs delaktig i förändringen och att arbetsförhållanden läggs märke till mer än tidigare. Jag tror att Egentliga Finland kan utveckla sig till det välfärdsområde som har allra mest dragningskraft ur personalens synvinkel, uppmuntrar hon.

Varför vill du vara med i beredningen av välfärdsområdet?

Den viktigaste målsättningen i reformen för Niina är att invånarnas välfärd i Egentliga Finland förbättras och att alla har tillgång till servicen.

– Köerna ska bort och man ska få kontakt med en yrkeskunnig person per telefon. Välfärdsområdet ska systematiskt utvärdera sin verksamhet och satsa på sådana åtgärder som främjar välfärd och hälsa, vilka genuint gör skillnaderna i människornas hälsa och välfärd smalare. Detta når vi enligt min mening, när beslutfattandet baserar sig på den bästa möjliga informationen, summerar Niina.

Nyckelord: henkilöstö , personalen