Gå över till innehållet

Beslut i Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde på tisdag 4.10.2022

Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelse sammanträdde 4.10.2022. Vid sammanträdet diskuterades bl.a. kundavgifter i välfärdsområdet. Angående välfärdsområdesreformen kommer olika avgifter, ersättningar eller arvoden inom social- och hälsovården att harmoniseras.

Välfärdsområdesstyrelsen kommer att behandla de kundavgifter för tjänster som hör till välfärdsområdets organiseringsansvar under hösten. Enligt lagen är den kundavgift som tas ut för servicen högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen. Avkastningarna från kundavgifter i social- och hälsovården kommer i Egentliga Finland att vara enligt de prelimära uppskattningarna 144 miljoner euro per år.

Välfärdsområdets organisering framskrider – nya tjänster för olika resultatområden

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt om inrättandet av inalles 80 tjänster inom olika resultatområden. Tjänsterna ökar inte antalet personal i välfärdsområdet. Till antalet blir chefer och direktörer inte flera utan tjänsterna ska inrättas så att uppgifterna kan organiseras i välfärdsområdet.

– Vi ska inrätta tjänster samt därtill ledigförklarar vi nya befattningar inom den närmaste framtiden så att vi kan skynda på beredningen av välfärdsområdet så snabbt som möjligt. Helt nya uppgifter ledigförklaras i någon mån, säger direktör för koncerntjänster Laura Saurama.

Det inrättades tjänster inom tjänster för äldre, social- och hälsovårdstjänster, organiseringens tjänster samt inom koncerntjänster. Till dessa hör bland annat tjänster som seviceområdeschef samt chef för hemvård på olika områden och områdeschefer i social- och hälsovården.

– Vi önskar att vi får goda interna sökande till dessa tjänster. Det är ändå bra att lägga märke till att ingen behöver söka en ny uppgift utan vi övergår automatiskt som gamla arbetstagare till välfärdsområdet.

Tjänsterna ledigförklaras internt och de kan sökas av den personal som kommer att övergå till välfärdsområdet.  Annonserna publiceras på den tillfälliga webbsidan Rekry – Vshyvinvointialue.fi

Behörighetskravet för tjänsten som chef för tjänster som stöder funktionsförmåga ändrades vid sammanträdet så att behörighetskravet är högre högskoleexamen och legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/94.

***

De övriga ärendena på föredragningslistan för välfärdsområdesstyrelsen godkändes enligt förslaget. Föredragningslistan i sin helhet finns att läsa offentligt på adressen: Esityslistahaku (tweb.fi).

Styrelsens nästa sammanträde är 11.10.2022 och föredragningslistan för sammanträdet publiceras i den ovannämnda webbtjänsten. Protokollen för sammanträdena publiceras på samma adress efter att de undertecknats.

Nyckelord: aluehallitus , hyvinvointialue