Gå över till innehållet

Beslut i Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde på tisdag 1.11.2022

  • Välfärdsområdesstyrelsen utnämnde tf direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä till tjänsten som resultatområdesdirektör som leder ÅUCS/sjukhustjänster med början av år 2023. Välfärdsområdesstyrelsen förrättade valet genom omröstning med slutna sedlar. I omröstningen fick Mikko Pietilä 9 röster och vikarie för direktör för Satakunta sjukvårdsdistrikt Petteri Lankinen 6 röster. Helhetslönen för tjänsten är 12 500 euro i månaden.I resultatområdet ÅUCS/sjukhustjänster arbetar cirka 9500 professionella med början från år 2023. Det kom inalles åtta ansökningar till tjänsten. Urvalskommittén och välfärdsområdesstyrelsen intervjuade kandidater i september-oktober. Tjänsten hade ledigförklarats i ett offentligt ansökningsförfarande i september 2022. Personen som valdes till tjänsten i det interna anmälnings-/ansökningsförfarandet, vilket hänför sig till välfärdsområdesreformen, tidigare det här året tog inte emot tjänsten.

 

  • Därtill inrättades det andra tjänster så att man lyckas organisera personaladministrationen i välfärdsområdet med cirka 24 000 arbetstagare.

 

  • Tjänsterna som övervakningskoordinatorer vid välfärdsområdets övervakningscentral sändes tillbaka för ny beredning.

 

  • Välfärdsområdesstyrelsen behandlade aktieägaravtalet om Maakuntien tilakeskus Oy. Enligt lagen om välfärdsområden inrättas det ett nationellt kompetenscentrum för lokal- och fastighetsförvaltning, vilket ägs gemensamt av välfärdsområdena. Kompetenscentret har som uppgift att förvalta välfärdsområdenas gemensamma lokaldatasystem och tillhörande tjänster samt att årligen lämna välfärdsområdena och staten en redogörelse för de investeringsbeslut som välfärdsområdena fattat om lokalerna och deras konsekvenser för välfärdsområdenas ekonomi. Välfärdsområdesdirektören befullmäktigades att förhandla med representanterna för Satakunta och Österbottens välfärdsområden om att utnämna en gemensam styrelsemedlem i kompetenscentret.

 

  • Välfärdsområdesstyrelsen hade en remissdebatt om det följande skedet för välfärdsområdets förvaltningsstadga. Det finns ett behov att uppdatera förvaltningsstadgan eftersom det planeras tre nya sektioner: sektionen för organiseringens tjänster, personalsektionen samt sektionen för främjande av välfärd och hälsa. De beredande nämnderna skulle upphävas och i stället för dem planeras det fyra nämnder i enlighet med resultatområdena: Nämnden för ÅUCS och sjukhustjänster, nämnden för social- och hälsovårdstjänster, nämnden för tjänster för äldre samt räddningsnämnden. Den nuvarande förvaltningsstadgan, som godkändes i fullmäktige i maj 2022, finns på adressen: https://vshyvinvointialue.fi/content/uploads/2021/10/Forvaltningsstadga-for-Egentliga-Finlands-valfardsomrade-24.5.2022.pdf

 

 

***

De övriga ärendena på föredragningslistan för välfärdsområdesstyrelsen godkändes enligt förslaget.  Föredragningslistan i sin helhet finns att läsa offentligt på adressen: Esityslistahaku (tweb.fi).

Styrelsens nästa sammanträde är 8.11.2022 och föredragningslistan för sammanträdet publiceras i den ovannämnda webbtjänsten.  Protokollen för sammanträdena publiceras på samma adress efter att de undertecknats.