Gå över till innehållet

Beslut i Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde på fredag 14.10.2022

Välfärdsområdesstyrelsen inrättade tjänsterna som chef för vårdarbete, chef för socialt arbete samt som chefsöverläkare i välfärdsområdet vid sitt sammanträde 14.10.2022 . Välfärdsområdets organisering framskrider i etapper, och dessa tjänster som nu inrättades hänför sig till den organiseringsmodell som godkändes tidigare.

De personer som sköter tjänsterna verkar som de högsta administrativa tjänsteinnehavararna inom sina uppgiftsområden. Arbetsbeskrivningarna för tjänsterna har presenterats på webbsidan.

Föredragningslistan för sammanträdet inkl. behörighetskraven för tjänsterna finns offentligt framlagda på adressen: Esityslista (tweb.fi)

Styrelsens nästa sammanträde är 25.10.2022 och föredragningslistan för sammanträdet publiceras i den ovannämnda webbtjänsten.  Protokollen för sammanträdena publiceras på samma adress efter att de undertecknats.

Arbetsbeskrivningarna för tjänsterna (på finska):

Chef för vårdarbete
Chef för socialt arbete
Chefsöverläkare

Nyckelord: aluehallitus , hyvinvointialue , varha