Gå över till innehållet

Varhas personalträff på svenska 1.12 – Inspelningen har publicerats

Personalträff för hela Egentliga Finlands välfärdsområdes personal har ordnats för första gången på svenska på torsdag 1.12 kl. 10:30-11:15 på Teams. Se inspelningen här.

Teman var följande:

  • Vårt tvåspråkiga välfärdsområde, integrationsdirektör Karin Simola
  • Aktuella personalärenden, personalexpert Pernilla Blomgren
  • ICT-frågor: inloggning, datorer och telefoner, IT-chef Mikael Ekblom

Som konferencierer fungerade Nadine Karell och Mikael Östman.