Gå över till innehållet

Varhas användarkoder skickas fortfarande 

Det första partiet av koder har skapats och tillställts den övergående personalen till tjänsten OmaPosti eller hemadressen. De nya eller de som blev utanför det första partiet beaktas i de följande partierna. Man kan vänta på sina egen koder i lugn och ro ännu, och det finns inget behov av att anmäla om ärendet till ICT-beredningen, chefer eller andra aktörer.  

I det första partiet har det förekommit några oväntade brister och fel, vilka kommer att korrigeras i de följande partierna.  

Prova att logga in på nytt 

Koderna ska aktiveras på arbetsplatsen (inte via VNP-uppkopplingen). Till exempel lyckas aktiveringen i Åbo i Hypa- och Alpe-näten. 

Aktiveringen av koderna har störts av att det har fattats behövliga konfigureringar i en del av verksamhetsställena. Detta har förekommit så att man inte har haft tillgång till adressen liito.ad.vshva.fi, vilken givits i anvisningarna. Dessa har nu korrigerats i kommunerna. Det vill säga att om det första aktiveringsförsöket inte lyckades, prova på nytt (gällande några små organisationer är detta ännu på hälft).  

Om problemet fortsätter, kontakta 2M-IT som tar hand om användarstödet för välfärdsområdet (vänligen notera att det finns begränsat stöd bara för aktiveringen av koderna på år 2022 års sida.) 

Vid problemsituationer får du användarstöd: 

  • per e-post servicedesk@2m-it.fi  
  • vardagar kl. 8–16 per telefon 010 198 260