Gå över till innehållet

Välkommen på ICT-träff tors 29.12 kl. 10–11  

Det arrangeras en informationstillställning för den personal som övergår till välfärdsområdet torsdag 29.12 kl. 1011 via Teams, och i tillställningen koncentrerar man sig på systemförändringar. Du kan följa tillställningen här.   

  • Tillställningen har aktuella ICT-ärenden och anvisningar som tema. 

ICT-träffen bandas och inspelningen publiceras på de tillfälliga nätsidorna samt i Varhas intranät. Man kan titta på inspelningen i två veckors tid efter att den publicerats.    

 

Om allmänna förändringar i välfärdsområdet berättar vi på personalträffar. De följande personalträffarna ordnas:   

  • ons. 4.1 kl. kl 8.30–9.30 

 

Varmt välkommen!