Gå över till innehållet

Kommunikationsprinciperna för Egentliga Finlands välfärdsområde godkändes

Det har beretts för Egentliga Finlands välfärdsområde principer för kommunikation och en visuell profil. I principerna beskrivs det målsättningarna för kommunikationen samt välfärdsområdets sätt att kommunicera. Det praktiska kommunikationsarbetet och den visuella profilen baserar sig på dessa principer. Välfärdsområdesstyrelsen beslöt om ärendet den 1 november. 

– Principerna för kommunikationen och den visuella profilen har utarbetats under sommaren och hösten på flera olika forum. I olika skeden av arbetet har det betts om respons, och några hundra arbetstagare i det kommande välfärdsområdet har deltagit i arbetet, säger kommunikationsdirektör Maria Roos. 

Kommunikationsprinciper 

Kommunikationen är en del av all verksamhet och allt beslutsfattande i välfärdsområdet. Grundprincipen är att alla arbetstagare i välfärdsområdet kommunicerar. Detta betyder också att välfärdsområdet lyssnar på intressentgrupper i hög grad. 

 Kommunikationen planeras så att genom den nås olika intressentgrupper interaktivt och att intressentgrupperna kan delta i den om de så vill. Enligt förvaltningsstadgan är den primära kanalen för kommunikationen det allmänna datanätet, och välfärdsområdet har som målsättning att närvara där även invånarna finns. Vi gör vårt bästa att våra meddelanden är tydliga, förståeliga och tillgängliga.  

Välfärdsområdets profil 

Välfärdsområdets profil baserar sig välfärdsområdets strategi samt på det omfattande strategiarbetet.  Välfärdsområdets visuella profil bygger på symbolfärger, logo och bildvärld. 

Välfärdsområdets symbolfärger är violett och turkos. Genom dem vill man kommunicera pålitlighet, trygghet samt att Egentliga Finland är havsnära. Då färgerna används beaktas tydlighet och tillgänglighet. Profilen har planerats tillsammans med marknadsföringskommunikationsbyrån Briiffi. 

Logon består av två stavelser, vilka står för välfärdsområdets namnförkortning, Varha. I officiella sammanhang används det alltid välfärdsområdets officiella namn Egentliga Finlands välfärdsområde. Med en identifierbar logo i enlighet med förkortningen vill man tydliggöra och förenhetliga välfärdsområdets servicemeddelanden. Vid sidan av välfärdsområdets enhetliga profil fortsätter det bekanta kännetecknet ÅUCS för den specialiserade sjukvården samt den traditionella profilen för Räddningsverket. Genom detta vill man skapa ett kontinuum samtidigt som välfärdsområdets tjänster sammanförs under ett gemensamt kännetecken. 

Välfärdsområdets webbtjänster byggs före årsskiftet på adressen varha.fi. 

Länkar: 

Nyckelord: varha , varha , aluehallitus , hyvinvointialue