Gå över till innehållet

Välfärdsområdets förvaltning placeras i början mestadels i Kärsämäki, på ÅUCSbacken samt på Fredsgatan

Administrativa uppgifter i organiseringens tjänster, koncerntjänster samt i social- och hälsotjänster och i tjänster för äldre i välfärdsområdet placeras på olika adresser. Personalen har möjligheten att arbeta på distans i stor utsträckning under början av året, om man kommer överens med chefen om det och om arbetsuppgifterna tillåter distansarbetet.

Arbetslokalerna för dem som utför administrativt arbete i välfärdsområdet placeras mestadels i Kärsämäki (Kärsämäkivägen 11), på ÅUCSbacken samt på Fredsgatan 11. Löneadministrationen fortsätter i lokalerna på ÅUCS Reso sjukhus. Man kommer att få tilläggslokaler från Tavastgatan under februari.

I början av år 2023 har man tillfälliga lokalarrangemang och man koncentrerar sig på det att övergången till välfärdsområdet blir gjord. I januari bereds det en närmare plan för placeringen samt angående den planeras flyttningen.

Största delen av de anställda som övergår till välfärdsområdet och som utför kund- och patientarbete fortsätter på sina nuvarande arbetsplatser eftersom det kommer inga ändringar i servicepunkterna för kunder i det här skedet.

I förvaltningsarbete föredras distansarbete på deltid

Under slutet av året har man utrett lokaler för inalles cirka 760 personer som övergår till välfärdsområdet och som utför förvaltnings- eller kontorsarbete

Den grundläggande principen är att man placerar sig i första hand i de lokaler som välfärdsområdet äger och som välfärdsområdet redan hyr. På grund av kostnaderna är det sista alternativet att det hyrs lokaler utanför egna lokaler. Utgångspunkten är också att det fortsätts möjligheten att arbeta på distans, om det är möjligt med tanke på arbetsuppgifterna.

– I diskussionerna och planeringen försöker man beakta att de nya arbetsgemenskaperna har möjligheten att bekanta sig med varandra och att de enheter som samarbetar skulle placeras nära varandra. Det blir sannolikt ändringar i den nuvarande planen, berättar Juha Rantasalo som ansvarar för lokalplaneringen.

Ingen enhet behöver flytta nu under vintern när man har bråttom. De lokaler som har hyrts av kommunerna är fortfarande i användning och en del av personalen i förvaltningen fortsätter att arbeta i dessa.

Eventuella flyttningar planeras och de planläggs i etapper tillsammans med enheterna under början av året, när verksamheten har etablerat sig och cheferna har en bild av den övergående personalen. Den nuvarande planen baserar sig på en enkät som gjordes i september-oktober 2022.

– Alla arbetstagare är viktiga för oss. Det att det tyvärr inte finns en egen fast arbetsplats att visa betyder inte att vi inte uppskattar det arbete som var och en utför. Många har blivit vana vid distansarbetet och arbetar gärna på distans. Samtidigt ska vi också ha en möjlighet att bekanta oss med våra nya arbetskamrater och bilda vår arbetskultur i Varha. Situationen är svår och vi kommer att avgöra denna under vintern. Tack för tålamod och flexibilitet, vilken vi behöver mycket nu i förändringen, säger direktör för koncerntjänster Laura Saurama.

Grundläggande principer gällande kontorslokaler i början av år 2023

  • I början av år 2023 är lokalarrangemangen tillfälliga.
  • Arbetslokaler är mestadels teamspecifika öppna kontorslandskap eller lokaler för mångsidig användning.
  • Arbetsplatser kommer i regel att vara i samanvändning. Detta betyder att det inte har reserverats egna arbetsplatser för varje person som utför kontorsarbete, utan arbetsplatserna är i samanvändning och på olika dagar kan olika personer använda arbetsplatserna.
  • En egen fast arbetsplats är möjlig att arrangera bara för dem som på grund av arbetets karaktär behöver en fast arbetsplats eller flera stora skärmar eller plats för arkivering.
  • Det är möjligt att utföra kontorsarbete som distansarbete. I praktiken kan du komma överens om distansarbetet med din chef i enlighet med dina arbetsuppgifter.
  • Distansarbetet är i princip möjligt 40-60% av arbetstiden.
  • Senare under år 2023 införs det en mobilapplikation genom vilken man kan reservera arbetsplatser för sig själv eller teamet.
  • Det finns möteslokaler i alla fastigheter som är i vår användning, och man försöker öppna dem så snabbt som möjligt i ett elektroniskt reserveringssystem.