Gå över till innehållet

Vad ska jag göra om jag inte har fått Varhas koder?

Fram till julen hade cirka 70 % av den personal som övergår till välfärdsområdet tagit Varhas koder i användning. Tack till alla för det!

Införandet av koderna är en stor ansträngning och det kräver tid. Tyvärr har det kommit fram tekniska problem och datasystempartnern 2M-IT löser dem hela tiden. Anvisningen om hur man tar koderna i användning finns här: Så här tar du dina Varha-koder i användning – Vshyvinvointialue.fi

En del av personalen har inte fått koderna än, vilket på beror på olika skäl.

Om du inte alls har fått ett kuvert med koden, gör så här:

1. Utreda av din chef:

2. Om dina uppgifter inte hittas via personsök i Varhas intra och inte heller i HR-systemet, ta kontakt med din egen chef.

  • Hen ska utarbeta ett arbetsavtal eller tillställa uppgifterna om tjänsteförhållandet till den som utarbetar arbetsavtalet/tjänsteförordnandet (t.ex. sekreterare). När man har gjort arbetsavtalet/tjänsteförordnandet, övergår uppgifterna också till 2M-IT som skapar koderna.

OBS! Det har inte skapats koder för dem som arbetar genom köpta tjänster eller för externa personer som verkar utan ett tjänsteförhållande. Gällande dessa finns det fortfarande ärenden som inte har avgjorts. Även för en del av dessa kan man skapa koder under veckan mellan julen och nyåret.

Från början av år 2023 beställer cheferna koder genom en blankett i 2M-ITs servicekanal. Någon gång kommer det också automatik till detta, men jag kan inte lova någon tidpunkt.

Mera information: Om hur man tar koderna i användning: https://vshyvinvointialue.fi/sv/personnel/sa-har-tar-du-dina-varha-koder-i-anvandning/