Gå över till innehållet

Under hösten får vi välfärdsområdets användarkod och e-postadress

För dem som övergår till välfärdsområdet kommer det att skapas en ny användarkod och en e-postadress som slutar på @varha.fi. För dem som övergår från kommuner ordnas det även terminaler och anslutningar till nätet för att ha tillgång till välfärsområdets system.

Hela personalen får nya e-postadresser till sin användning under resten av året eller senast i början av år 2023.  Om införandet av koder och andra informatiostekniska redskap ges ansvisningar under hösten.

Att logga in i välfärdsområdets terminaler, system och till exempel intranät förutsätter välfärdsområdets användarkoder. Det tar tid att dela ut koder till tusentals nya användare.  Av den anledningen görs det i etapper. I praktiken får en del av oss tillgång till intranätet och välfärdsområdets andra system tidigare än andra.

De som arbetar nu i sjukvårdsdistriktet fortsätter med de terminaler och telefoner som de har för närvarande.  De som arbetar i ÅUCS fortsätter att använda e-postadresser med @tyks.fi. Koder med @varha.fi påverkar ändå dessa, och de som arbetar i ÅUCS kommer att få närmare anvisningar under hösten i samband med när koderna delas ut.

Mera information: Johannes Holvitie (johannes.holvitie@tyks.fi)