Gå över till innehållet

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Mika!

Räddningschef Mika Viljanen är med och bygger upp Egentliga Finlands välfärdsområde och dess servicehelheter i räddningsväsendets projekthelhet med sin namne, räddningschef Mika Kontio.

– Inom projekthelheten 6 ingår det i mina uppgifter att bereda räddningsväsendets sakfrågor inom välfärdsområdet och att planera de funktioner som ingår i kontinuitetshanteringen och säkerhetslägesbilden i samarbete med andra beredare. Jag var också involverad i det förberedande arbetet för Egentliga Finlands tidigare förändringsorganisation Kimpassa-Allihopa, och då fungerande jag som huvudberedare för det regionala beredskapsplanerandet, berättar Mika.

Mika har arbetat länge för Egentliga Finlands räddningsverk och har under sin karriär samlat erfarenhet från olika chefspositioner. För närvarande ansvarar Mika utöver projektförberedelserna för uppgiften som chef för serviceområdet för räddningsverkets läges- och ledningscentral.

Varför vill du vara med i beredningen av välfärdsområdet?

– Att hjälpa människor har alltid varit nära hjärtat för mig och därför deltar jag också med glädje i den här förändringsprocessen. Jag anser att den aktuella reformen har utmärkta möjligheter att främja kontinuitetshanteringen inom välfärdsområdets tjänster och på så sätt öka känslan av säkerhet för de kunder som omfattas av servicen, säger Mika entusiastiskt.

Egentliga Finlands välfärdsområde håller också på att utvecklas till en stor aktör inom området för övergripande säkerhet.
– Den pågående förändringen kommer att möjliggöra helt nya sätt att främja säkerheten i hela Egentliga Finland tillsammans med viktiga samarbetspartners. Denna möjlighet måste nu utnyttjas för att utveckla regionens övergripande säkerhet. Låt oss göra välfärdsområdet i Egentliga Finland till en nationell trendsättare, även när det gäller säkerhet, Mika påpekar.

Text: Minna Antola

Bild: Esko Keski-Oja