Gå över till innehållet

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Laura!

Laura Saurama, produktionsdirektör för Åbo stads servicehelhet för välfärd, arbetar som projektledare för beredningen av Egentliga Finlands välfärdsområde i projekt 2. Ledning och kompetens, tillsammans med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaldirektör Saija Rintala.

– Som projektledare ansvarar jag tillsammans med Saija för att de uppgifter som hänför sig till ledning, organisation, kunskapsledning och kommunikation sköts. Jag deltar bl.a. i personalöverföringsprocessen, från datainsamling till överlåtelse av rörelsen. Löneadministrationens processer ska inom 13 månader utformas så att personalen får sin lön från välfärdsområdet i början av 2023, berättar Laura.

Enligt Laura görs nu en utvärdering av alternativen för lönemotor, bland annat om vilket program som väljs för betalning av personalens löner. Även uppgifter om vakanser och behörighetsvillkor för organisationer som överlåter personal ska samlas in före februari 2022 för att organisationen ska kunna byggas upp. Laura jobbar även med de preliminära kalkylerna över personalens kostnadseffekter.

– Så här i början gör vi väldigt mycket sådant arbete som inte syns utåt på något sätt. Vi jobbar alltså med många olika administrativa frågor i bakgrunden, så att personalen kan övergå i och med att rörelsen överlåts, förklarar Laura.

”Jag hoppas att personalen som arbetar med kunderna håller sig lugn under förändringen”

Nu inleder vi diskussioner med produktionen om hur produktionsapparaten, dvs. den egentliga kundserviceorganisationen, ska ordnas i det kommande välfärdsområdet, överförs den största delen av personalen med titlar, tjänster och löner till välfärdsområdet. När regionfullmäktige inleder sin verksamhet väljs först en direktör och den övriga högsta ledningen.

– Ju närmare vi kommer kunderna, desto mindre förändringar kommer det att ske i någons arbete. Jag hoppas att personalen som arbetar med kunderna förblir lugn och sansad, betonar Laura.

Laura är uppriktigt tacksam för att hon fick delta i beredningen av social- och hälsovården redan under föregående produktionsperiod i förändringsorganisationen Kimpassa-Allihopa.

– Jag ser inte att vi i Egentliga Finlands välfärdsområde skulle kunna frångå de kommunala kollektivavtalen eller tjänstekollektivavtalen i någon stor utsträckning. Personalpolitiken och spelreglerna måste gås igenom med arbetsmarknadsorganisationerna, påminner Laura.

Varför vill du vara med i beredningen av välfärdsområde?

Laura är doktor i statsvetenskaper och har skrivit sin doktorsavhandling vid institutionen för socialpolitik. Före hon kom till Åbo stad har Laura bl.a. arbetat vid Pension Fennia som kontaktchef och chef för hanteringen av risker för arbetsoförmåga, samt som personalchef i Nådendals stad. Under den föregående beredningsperioden för social- och hälsovården arbetade Laura som personaldirektör i en förändringsorganisation.

– Jag är som starkast i förändringssituationer. När allt är stökigt, känner jag frid. Jag upplever att beredningen av välfärdsområdet är som att bygga ett 1000-bitars pussel. Jag är mest effektiv när jag får skapa ordning mitt i kaoset. Det passar min natur.
Laura berättar att hon vill skapa en organisation och en ledarskapskultur där man förstår utövande av offentlig makt och respekterar demokratiskt beslutsfattande.

– Å andra sidan vill jag också få till stånd ett lednings- och verksamhetssätt som skulle vara tillräckligt smidigt för att svara på de föränderliga kundbehoven och att vi uttryckligen skulle kunna placera oss själva kundserviceuppgiften. Förvaltning får inte vara nummer ett, utan grunden för välfärdsområdets förvaltning är uttryckligen att betjäna produktionen, så att produktionen å sin sida kan betjäna kunderna på bästa möjliga sätt. Att genomföra denna ideologi är det viktigaste för mig som projektledare.

Text: Katja Heinämäki

Bild: Mikael Soininen