Gå över till innehållet

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Arja!

Arja Pesonen har flyttat från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt till projektledare för beredningsarbetet av vårt välfärdsområde. Arja ansvarar för projekt 1. Förvaltning, ekonomi och stödtjänster.

Ansvarshelheten för förvaltning, ekonomi och stödtjänster är mycket omfattande. Man måste lyckas med att verkställa kritiska frågor, såsom löner och personalförflyttningar, även om det knappt med tid och mycket att göra.

– I början av beredningen utför vi väldigt mycket osynligt arbete för personalen och kunderna inom förvaltningen. Till vårt arbete hör att vi i bakgrunden förbereder många viktiga byggklossar för förändringen, så att personalen i och med överlåtelsen smidigt kan övergå till välfärdsområdets tjänst och våra kunder får de tjänster som behövs, berättar Arja.

Arja har utbildat sig till ekonom och innan hon började arbeta som projektledare arbetade Arja som ekonomidirektör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Arja var också en av de ansvariga beredarna vid beredningen av den föregående social- och hälsovårdsreformen.

– I förändringsarbetet inspireras jag mest av möjligheten att i stor utsträckning tillämpa min tidigare kompetens och på så sätt bidra till att bygga ett helt nytt välfärdsområde, berättar Arja.

Varför vill du delta i beredningen av välfärdsområdet?

Det viktigaste målet för Arja i reformen är att möjliggöra så bra social- och hälsovårdstjänster som möjligt för invånarna i vårt område

– Tjänsterna ska vara jämlika och följa behovet, men ändå beakta skattebetalarnas bärkraft. Förändringen lyckas när vi gör en sak i taget och rör oss beslutsamt framåt, betonar han.

Arjan förstår mycket väl att många av oss är intresserade av sådant som är särskilt viktigt för en själv i förändringen. Många funderar på om den egna arbetsplatsen eller de egna tjänsterna förändras i samband med reformen.

– I hela beredningsorganisationen gör vi vårt bästa för att vi i ett så tidigt skede som möjligt ska kunna informera personalen och invånarna i vår region om förändringens skeden. Vi vill också erbjuda alla en möjlighet att vara med och delta i förändringen. Jag är säker på att vi tillsammans kan göra ett fint välfärdsområde som betjänar alla, säger Arja.

Nyckelord: hyvinvointialue