Gå över till innehållet

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Antti!

Antti Parpo har inlett sitt arbete som tillfällig beredningsdirektör för Egentliga Finlands välfärdsområde. Antti arbetar med uppgiften från början av februari till slutet av juni 2022.

– Jag går in i uppgiften med ett positivt sinne. Men jag vet att det finns mycket att göra. Jag tror att vi i år kan trygga överföringen av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster till välfärdsområdet. På grund av den strama tidtabellen är målet i princip att trygga tjänsternas och verksamheternas kontinuitet. Utvecklingsarbetet fortsätter länge och bl.a. sammanslagningen av IKT-systemen kommer ta åratal.

Antti är en mångårig kämpe för social- och hälsovården, eftersom han i flera år har varit social- och hälsovårdsdirektör i olika kommuner och han var förändringsledare för Egentliga Finlands förändringsorganisation Kimpassa-Allihopa under föregående produktionsperiod.

– Jag vill vara en engagerande ledare och fördela ansvar. Mottot i mitt ledarskap är att frihet och ansvar går hand i hand. Det kontrollerande greppet i ledningen av experter fungerar inte. Vid stora förändringar ska ledaren visa riktningen och tydligt lägga ramarna för arbetet samt inspirera experterna att sköta sitt eget ansvarsområde. Jag upplever att mitt sätt att leda förändringar är en slags styrka. Responsen har oftast varit positiv.

Varför vill du vara med i beredningen av välfärdsområde?

Antti är en förnyelseinriktad visionär. Han tror på en öppen ledarskapskultur och ett omfattande samarbete.

– Samarbete och öppenhet samt mod att föra fram synpunkter och visioner är absolut viktigast. Den offentliga sektorn bygger på en demokratisk ledningsmodell, och oftast är det därför inte bra att arbeta ensam eller i en liten krets. Vid stora förändringar behövs gemensam diskussion och reflektion samt tydliga riktlinjer. Det är ytterst viktigt att få organisationen att förbinda sig till gemensamma mål. Detta engagemang uppstår inte utan öppenhet och dialog, betonar Antti.

Text: Katja Heinämäki

Bild: Suvi Elo