Gå över till innehållet

Tillsammans ska vi åstadkomma detta. Trevligt att träffas, Anneli!

Salo stads tf. direktör för social- och hälsovårdstjänster Anneli Pahta arbetar som projektledare för Egentliga Finlands välfärdsområde inom helheten Kontaktytor tillsammans med Egentliga Finlands TYP-direktör Jenni Kiviluoto, som verkar inom Åbo stads servicehelhet för sysselsättning.

Välfärdsområdet kommer att samarbeta med kommunerna, olika myndigheter, organisationer och företag. Med andra ord finns det många kontaktytor.

– Vi behöver gemensamma målsättningar, gemensamt överenskomna förfaringssätt och fungerande informationsförmedling när vi tillsammans sörjer för invånarnas välfärd, hälsa och säkerhet i Egentliga Finland, betonar Anneli.

Varför vill du vara med i beredningen av välfärdsområde?

Anneli har omfattande arbetserfarenhet av expert- och ledningsuppgifter inom både den privata och den offentliga sektorn.

– Jag ser att vi har stor potential i integrationen av tjänster, i samarbetet mellan olika aktörer, i digitaliseringen och i frågor som gäller arbetslivets kvalitet. Vi håller på att genomföra en stor förändring för att frigöra denna potential, fortsätter hon.

Text: Teija Järvelä

Bild: Mikael Soininen