Gå över till innehållet

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Sirpa!

Sirpa Kuronen började som integrationsdirektör för tjänster för barn och unga i juni. Hon har tidigare utvecklat och lett service för barn, unga och familjer i Åbo stad.

Sirpa är inspirerad av en utmaning, i vilken hon får delta i beredningen av den största samhälleliga reformen på decennier.

– Jag inspireras av att iaktta de ställen där förändring behövs. I mitt arbete har jag sett behov att samordna tjänster och att förbättra effektiviteten. Jag vill vara med om att främja dessa ärenden även i beredningen av vårt nya välfärdsområde Varha, säger Sirpa.

Allra först ska hon sätta i gång arbetet hos beredningsnämnden för tjänster för barn och unga.

– Jag är föredragande för nämnden. Jag är ny i Varhas beredningsorganisationen, så mitt arbete börjar också med att bekanta mig med läget för beredningen av välfärdsområdet och kunskapsunderlaget, säger Sirpa.

– Att nämnden arbetar effektivt kräver mycket grundläggande arbete. Det finns massor att göra och tiden för arbetet är begränsad. En stram tidtabell passar för mig eftersom jag arbetar allra bäst under ett litet tryck, tillägger hon leende.

Välfärdsområdet finns till för sina kunder

För Sirpa är kunden i centrum för hela reformen. Hon siktar i sitt arbete på att samordningen av tjänsterna är smidigare än nu och att vi förmår svara på behoven hos invånarna i Egentliga Finland.

– För mig är den viktigaste målsättningen att kunden får rätt tjänst i rätt tid, vilken på riktigt hjälper. Det låter enkelt men genomförandet kräver mycket arbete av oss, sammanfattar hon.

Sirpa tycker att dessa ärenden är speciellt betydande i tjänster för barn och unga.

– När bitarna i en stor organisation rör på sig, öppnar det alltid möjligheter för större och även mindre korrigerande rörelser och nya öppningar. Förändring i sig inspirerar mig, Sirpa konstaterar.

Sirpa litar på att vi tillsammans förmår skapa Varha till ett välfärdsområde, som är byggt för sina kunder.

– När vi professionella inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet förutom vårt kunnande för också vår förmåga till samarbete till välfärdsområdet, kan vi inte annat än lyckas, uppmuntrar hon.

Bild: Tiia Laakso

Nyckelord: henkilöstö , personalen