Gå över till innehållet

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Noora!

Det är värdefullt att få samarbete till stånd

– Jag tycker om att arbeta i en organisation, i vilken det finns en kultur där andras arbete och samarbete uppskattas. Jag anser att vi har en fin möjlighet att göra saker på nya sätt framför oss, säger Noora Nordberg, som har valts till personaldirektör i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha).

– Jag har ett ödmjukt sinne och jag är ivrig inför den enorma förändringen, beskriver Noora Nordberg sin utgångspunkt inför det nya arbetet. Hon övergår till Varha från positionen som förvaltningsdirektör i Vichtis, som har 30 000 invånare. Hon har erfarenhet av arbetet som personaldirektör i Vichtis och Lojo samt av arbetet som arbetsmarknadsjurist i det kommunala arbetsmarknadsverket (nuförtiden Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna)

Noora, som börjar som Varhas personaldirektör i januari, beskriver sig själv som en utvecklare med lång historia bakom sig. Hon betonar tålamod i reformen.

– Jag litar på det beredningsarbete, som har gjorts hittills. Avsikten är inte att allt förändras vid årsskiftet, utan jag vill bekanta mig ordentligt med hurudana processer vi har för personalförvaltning. Det viktigaste är att säkerställa välfärdsområdets grunduppgift och stabilitet i verksamheten, säger hon.

För Noora är bakgrunden till reformen av social- och hälsovården mer bekant än bekant.

– Reformen, som formar om hela kommunsektorn och som har beretts länge i olika faser, har intresserat mig från första början. Det känns fint att få vara med att göra en historisk förändring, vilken faktiskt sker nu, säger hon.

Möjligheter i stor organisation intresserade

Det arbetar cirka 23 000 arbetstagare i Egentliga Finlands välfärdsområde. Antalet invånare uppgår till en halv miljon. Noora Nordberg fick ett tips om platsen av en bekant person i Åbo och blev intresserad av möjligheterna i en stor organisation.

– Jag motiveras av möjligheten att skapa nytt och lösa utmaningar, vilka finns i våra social- och hälsotjänster. Förändringen ger en möjlighet att forma om verksamheten på sådana sätt, vilka kanske inte skulle vara möjliga i en mer etablerad arbetsmiljö. Här har det redan utförts gott beredningsarbete i stor omfattning, bedömer hon.

Hon anser att det är viktigt att förmedla tillräckligt med information till personalen i förändringen.

– Om man inte får tillräcklig med information om sin egen ställning, uppstår det en känsla av osäkerhet. Jag anser att den viktigaste målsättningen i förändringsledningen är att personalen upplever att situationen är trygg, säger hon.

Gemensam verksamhetskultur byggs småningom

Den splittrade kommunstrukturen i Egentliga Finland är en utmaning för uppbyggandet av en enhetlig verksamhetskultur.

– Förändringarna i det grundläggande arbetet är små. I personaltjänsterna är det viktigaste i den första fasen att processerna fungerar, till exempel olika verksamhetsmodeller, som hänför sig till anställningsförhållandet. Vi bygger även småningom upp en gemensam verksamhetskultur, säger Noora Nordberg.

Personalbristen för med sig ett behov att förnya verksamheten.

– Vi har starka traditioner i ärenden som hänför sig till arbetsfördelning. Genom att förnya den kunde vi hitta lösningar på arbetskraftsbristen, som vi kämpar med, säger hon.

Förändringsarbetet fortsätter i personaltjänsterna långt in i framtiden.

– Kontinuerlig utveckling hör till arbetets karaktär även i personaltjänsterna. Löneharmoniseringen är en omfattande process, vilken tar tid, men det är ändamålsenligt att göra den med omsorg, säger hon.

För Noora, som bor i Fiskars är speciellt hamnarna i Egentliga Finland bekanta från tidigare, eftersom hon är en passionerad seglare.

 

Personaldirektören i Egentliga Finlands välfärdsområde Noora Nordberg är juris magister till utbildningen och hon har även genomgått eMBA-ledarskapsutbildningen.

Nyckelord: varha , varha