Gå över till innehållet

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Maarit

Maarit Koivisto är regionfullmäktiges tredje vice ordförande. Hon arbetar som specialiserande läkare inom akutmedicin vid ÅUCS.

Maarit Koivisto har noggrant följt beredningen av social- och hälsovårdsreformen redan i över tio år.

– Vi har nu en historisk möjlighet att åtgärda alla problem som med tiden har uppstått i Finlands social- och hälsovårdssystem. I mitt arbete som läkare stöter jag ofta på strukturella problem. Nu har vi nycklarna till lösningen i våra egna händer, inspirerar Maarit.

Att söka sig till regionfullmäktige kändes självklart för Maarit.

– Det stod klart för mig att jag vill vara med och påverka social- och hälsovårdsreformen och den nya organisationen när vårt välfärdsområde startar, berättar hon.

Det viktigaste målet är ett socialt rättvist system

Maarit vill med sin egen insats bygga upp ett socialt rättvist system som är tillförlitligt och tryggt både för dem som använder tjänsterna och för personalen.

– Primärvården måste stärkas och tillgången till avdelningsvård förbättras. För mig är det viktigt att förbättra integrationen av social- och hälsovårdstjänsterna på ett så hållbart sätt som möjligt, summerar Maarit.

Av personalen krävs tålamod i förändringens virvlar

Det finns ännu mycket att göra i förändringen och Maarit hoppas att hon hör respons och utvecklingsförslag från den personal som överförs.

– Vi är alla i samma båt. Vårt gemensamma mål är ett bättre system för social-, hälso- och räddningstjänster där yrkespersoner kan utföra sitt arbete bra och under goda förhållanden. Jag hoppas på utvecklingsidéer och initiativ från den personal som överförs. Vi gör förändringarna både för invånarna och personalen, uppmuntrar Maarit.