Gå över till innehållet

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Kirsi!

Kirsi Kiviniemi är integrationsdirektör för nämnden för tjänster för äldre. Hon arbetar också med att förenhetliga tjänsterna och med att bygga organiserandet av tjänsterna i beredningen av vårt välfärdsområde.

Kirsi var med i beredningen av social- och hälsovårdsreformen redan förra gången. Även om arbetet blev på hälft då bevarades intresset för att förnya social- och hälsovårdstjänsterna.

– Min uppgift i byggandet av tjänster för äldre är krävande men samtidigt mycket inspirerande. Jag tar tag i uppgiften med tillitsfullt sinne för jag får arbeta tillsammans med proffs och beslutsfattare i vårt område, berättar hon.

Tjänster för äldre i rätt tid och på lika villkor

Huvudsaken för Kirsi är att främja befolkningens välfärd, funktionsförmåga och hälsa på vårt område. Allra först vill hon ta tag i bedömningen av servicebehovet, kriterierna för beviljande av tjänster samt klientavgifterna.

– De är de första ärendena som vi bereder i nämnden. Det är väsentligt att vårt områdes äldre befolkning får de inflytelserika tjänster som de behöver i rätt tid. För mig är det också viktigt att främja den äldre befolkningens jämlikhet i social- och hälsovårdstjänster i Egentliga Finland, betonar hon.

Vi bygger välfärdsområdet tillsammans

Kirsi inspireras i sitt arbete av att göra tillsammans och av att utveckla social, hälso- och räddningstjänster för invånarna.

– Vi har tillsammans identifierat behovet att förnya våra social- och hälsovårdstjänster. Nu har vi möjlighet att bygga smidigare tjänster, tjänster som är bättre för våra kunder och tjänster som är kostnadseffektivare, säger hon.

Det kommande välfärdsområdet möjliggör nyskapande också i utvecklingen av digitala tjänster.

– Det är fint att vi förnyas och att vi tar i användning nya, digitala tjänster tillsammans. Genom att utveckla tillsammans bygger vi ett välfärdsområde som är en intressant arbetsgivare och där proffs vill arbeta. Vi gör tillsammans Egentliga Finlands välfärdsområde. Vi behövs alla, inspirerar Kirsi.

Bild: Tiia Laakso

Nyckelord: henkilöstö , personalen