Gå över till innehållet

Tillsammans mot välfärdsområdet. Trevligt att träffas, Eeva-Sirkku!

Direktör för social- och hälsovården i Pemar Eeva-Sirkku Pöyhönen börjar som resultatområdesdirektör för tjänster för äldre i Egentliga Finlands välfärdsområde i september.

I förändringsarbetet inspireras Eeva-Sirkku mest av att skapa nya idéer tillsammans, att pröva dem och att lyckas.

– Det här är den stund då vi på riktigt kan börja utveckla saker på ett nytt sätt och med nya tankar. Känslan av att vi får något nytt och nyttigt till stånd rationaliserar arbetet och gör personalen starkare.

Eeva-Sirkku framhäver att även misslyckanden är tillåtna och de är goda tillfällen att lära sig.

– Inom tjänster för äldre finns det och det kommer att finnas flera problem som ska lösas, men jag litar på att vi genom att vår mycket kompetenta personal samt genom att kommuninvånare görs delaktiga hittar vi fungerande lösningar till utmaningarna.

Säkerställande av högklassiga tjänster genom ekonomiskt hållbara och mot framtiden riktade lösningar

Den viktigaste målsättningen för det resultatområde som Eeva-Sirkku leder är högklassiga, inflytelserika och jämlika tjänster för äldre genom ekonomiskt hållbara och mot framtiden riktade lösningar. Hon inbjuder alla att öppet föra fram nya tillvägagångssätt och att pröva dem frimodigt.

– Var och en av oss är en viktig och värdefull del i den gemensamma framgången. Vi har stora möjligheter till allt bättre tjänster för äldre.

Därtill nämner Eeva-Sirkku att mycket viktiga ämnesområden och målsättningar för verksamheten är tillgång till personal och förbättrande av personalens arbetshälsa samt utvecklande av nya lösningar för de äldres boende.