Gå över till innehållet

Välkommen till Varha – aktuell information till personalen

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) inleder sin verksamhet i början av år 2023 och vi övergår alla som anställda i välfärdsområdet under nyårsnatten. För att övergången ska ske smidigt önskar vi att så många personer som möjligt skulle ta Varhas koder i användning redan på det här årets sida.

Med koderna har vi tillgång till personalsystemet så att vi kan bl.a. granska våra egna löne- och personaluppgifter samt planera våra semestrar i sinom tid. Anvisningar om granskningen av dina egna uppgifter finns i detta brev.

Ta dina Varha-koder i användning

Största delen av personalen har tillställts Varha-koder redan i slutet av november. Det andra partiet har skickats förra veckan, och de kommer till tjänsten OmaPosti eller till personalens hemadresser. Alltså, vänta i lugn och ro, om du inte ännu har fått din kod – den är redan på väg.

Användarkoden och lösenordet tillställs som separata sändningar och koden aktiveras enligt de anvisningar som brevet innehåller. Ta i beaktande att aktiveringen av koderna ska göras i arbetsplatsens nät. För Åbo stads del i Hypas (Turku-T-nät) eller Alpes nät.

Bekanta dig med omsorg med anvisningarna för hur man tar Varhas kod i användning:

Vid problemsituationer angående koder ta kontakt med 2M-ITs Service Desk:

Varhas intra

I Varhas intra hittar du viktig information om organisationen, ärenden gällande arbetsförhållande, arbetsredskap och utbildningar. Adressen till intra är varha.sharepoint.com Inloggningen kräver att Varha-användarkoden har aktiverats.

Till dess när vi har alla tillgång till Varhas nät och intra, publiceras aktuella anvisningar och nyheter som berör personalen även i adressen vshyvinvointialue.fi/sv/till-personalen/

Teams, Outlook och andra Office 365 -programvaror

Teams, Outlook och andra kontorsprogram finns i Varhas dator som vanligt. De personer som inte ännu har Varhas dator i användning eller de personer som vill använda programmen på en annan apparat än på sin arbetsdator, till exempel på en mobil apparat, kan använda programmen via webbläsaren i adressen: portal.office.com

Varhas intra och verktyg i portalen O365 kan användas som versioner, vilka baserar sig på webbläsaren, efter att du har aktiverat din Varha-kod.

Du kan spara dokument i Varhas O365. När du laddar ner filer till servern, kan du använda och dela dem lätt. Dina privata filer syns endast för dig.

E-postlådor och kalendrar

De nuvarande e-posterna fungerar under övergångsperioden, dvs. åtminstone till slutet av mars. Alltså, det är inte bråttom med överföringen av e-posten som ska sparas på det här årets sida. Det lönar sig dock att aktivera Varha-koderna så snart som möjligt. Man kan använda Varhas e-post som den primära e-posten genast fr.o.m. 1.1.2023. Så här blir samarbetet smidigare (t.ex. kalendersynlighet) samt vi syns utåt till kunder och intressentgrupper som anställda i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Ta i beaktande att markeringar som har gjorts i den nuvarande kalendern inte överförs utan de ska skapas på nytt.

Arbetsstationer och datorer

Terminalerna för den personal som övergår till välfärdsområdet förnyas till Varha-arbetsstationer, med undantag av personalen i sjukvårdsdistriktet, vilken fortsätter med sina nuvarande terminaler. Tietokeskus Oy svarar för utdelningen av terminaler och största delen av apparaterna har redan tillställts verksamhetsställena.

Apparaterna tas i användning enligt en separat anvisning så att man börjar från de stora städerna. I Åbo och i några av de största städerna inleds införandet i december och även de sista övergår till att använda Varha-datorer i februari 2023.

Varhas HR-skrivbord har öppnats – granska dina personuppgifter

Via genvägen på förstasidan i Varhas intra (varha.sharepoint.com) har du tillgång till inloggning i HR-skrivbord, via vilket du kan granska dina personuppgifter, att kontonumret är rätt samt att göra en förfrågan om löneuppgifter. Alla uppgifter kan du granska i avsnittet personuppgifter i HR-skrivbordet Du ta väl i beaktande att överföringarna av uppgifterna till Varha är färdiga, men ändringar i dem sparas fortfarande.

Vid behov kan du uppdatera personuppgifterna och kontonumret själv genom att bearbeta uppgifterna och trycka på knappen spara och färdig. Uppgifterna uppdateras automatiskt till systemet.

I förfrågan om löneuppgifter får du fram dina löneuppgifter genom att klicka på knappen löneuppgifter. Obs! Om du har flera tjänsteperioder, välj en tjänsteperiod åt gången att granskas. Ifall du upptäcker fel i dina löneuppgifter, gör enligt den anvisningen som du hittar i förfrågan om löneuppgifter.

För kännedom, arbetserfarenhetstillägg har inte övergått för alla. Felet korrigeras för närvarande, så att felen i arbetserfarenhetstilläggen inte ännu ska meddelas separat. Uppgifterna ska vara i ordning under vecka 51.

Semesterrättigheter uppdateras till systemet vid årsskiftet och det kommer att ges anvisningar om granskningen av dem ännu separat.

Tävling för den personal som övergår till välfärdsområdet – logga in i Varha, sök en himmel och vinn ett pris!

Bland alla som har loggat in i Varhas intra senast fredag kväll den 16 december lottas det ut fem produktpaket, vilkas värde är cirka 100 euro.

Ta dina koder i användning, logga in i Varhas intra (varha.sharepoint.com), sök en himmel och du kan vinna ett pris. När du hittar en himmel, kommer du med i utlottningen genom att klicka på bilden.

Infotillställningar för personalen

Mera information och anvisningar