Gå över till innehållet

Välkommen till Varha – aktuell information för personalen

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) inleder sin verksamhet i början av år 2023, och under nyårsnatten överförs vi alla som anställda till välfärdsområdet. Så att överföringen skall löpa smidigt, önskar vi att möjligast många skulle ta i bruk sina Varha-lösen redan på denna års sida.

Med dessa lösen kan vi kontrollera våra löne- och personuppgifter och kan även läsa aktuell information på Varhas intranät. Många av oss behöver Varha-lösen även för förnyandet av Varhas person- och operatörskort. Instruktioner för kontrollerandet av dels den egna informationen, som förnyandet av olika person- och passerkort finner du i detta nyhetsbrev.

Detta personalbrev är skickat till personalen som överförs till Egentliga Finlands välfärdsområde. Tyvärr kan de från de adressuppgifter som vi har till vårt förfogande fattas e-postadresser. Således kan du gärna sända detta meddelande vidare till din kollega i din arbetsomgivning, om hen inte skulle ha nåtts av detta meddelande. Nyhetsbrevet finns även publicerat i samma utförande på de tillfälliga nätsidorna vshyvinvointialue.fi samt på Varhas intranät.

Ta i bruk dina lösen – med dessa kan du kontrollera dina egna uppgifter

Torsdagen den 21 december hade ca. 66 procent av välfärdsområdet kommande personal tagit i bruk sina Varha-lösen. Nu är det dags för slutspurten inför nyåret! Logga in och kontrollera dina egna uppgifter. På så sätt kan du medverka till att uppgifterna överförs möjligen felfritt.

Då du fått meddelande om användarlösen från 2M-IT, bör du aktivera lösen möjligast fort. Med lösen kan du föst logga in på välfärdsområdets:

 • epost (med webbläsare)
 • Teams (med webläsare)
 • logga in på arbetsstationen (tillgängliga vid olika tillfällen, beroende på organisationen)
 • varhas intranät (mm. Akutell information, HR-arbetsbordet)

Under början av år 2023 rekommenderas att välfärdsområdet epost används för all korrespondens.

Se instruktioner för inloggning
Se videon för ibruktagning av lösen

Läs mer på Varhas intranät eller vshyvinvointialue.fi-sidorna

Rikligt med skolningar gällande övergångsfasen – anmäld dig med!   

Skolning erbjuds bl.a. inom programmen för personaladministration och processer samt ekonomi- och allmänförvaltning, t.ex. anskaffningar, inköpsfakturor och beställande av förnödenheter.

Även en tredelad övergångsskolning riktad till förmän finna att tillgå som videoskolning.

Anmäl dig med eller titta på inspelningarna av skolningarna. Alla skolningar finns i sammanställd form att beskåda på de tillfälliga sidorna eller Varhas intranät.

Personalförmåner inom välfärdsområdet

Personalen i Varha får nästa år välja den modellen som passar en själv bäst bland tre modeller för personalförmåner. Därtill reserveras det penning för arbetshälsa och en halv miljon för utveckling av social gemenskap bland personalen. Det reserveras ett belopp på 6,6 miljoner euro för personalförmåner för nästa år. De över 23 000 arbetstagarna i Egentliga Finlands välfärdsområde får nästa år välja bland tre modellalternativ för personalförmåner. Det erbjuds Varhas personal att välja antingen förmån för motion, kultur, välfärd och arbetsresa 150€ samt lunchförmån 1,1 €/dag eller förmån för motion, kultur, välfärd och arbetsresa 250€ eller lunchförmån 2,2 €/dag.

Det reserveras 25€/person penning för arbetshälsa i arbetsenheterna och därtill reserveras det 500 000€ för utveckling av social gemenskap bland personalen i Varha på ett sätt om vilket man separat kommer överens med personalen. Man kommer även ihåg Varhas personal vid 50 och 60 årsbemärkelsedagar samt när man går i pension med ett presentkort på 60€ om vilket man har kommit överens på förhand samt därtill beaktas de som går till pension med en liten kaffebjudning i arbetsenheten.

Forskningarna visar att de viktigaste faktorerna för främjande av hälsa, välfärd och återhämtning är motion, hälsosam mat samt tillräcklig vila. I Varha hoppas man att personalförmånerna stöder återhämtning och möjliggör en aktiv fritid inom motion och kultur. En viktig målsättning anses även vara byggande av social gemenskap bland anställda i Varha.

Det kalkylerade värdet på personalförmånerna uppgår nästa år till 6,6 miljoner euro, vilket är en femtedel mer än vad som har betalats i kommunerna och samkommunerna.

Personalförvaltningen i Varha befullmäktigades att göra noggrannare tillämpningsanvisningar om verkställandet av personalförmåner.

 

Kontrollering av person- och löneuppgifter via HR-skrivbordet

Kontrollera dina uppgifter senast den 30.12.2022. Du kan kontrollera riktigheten i dina egna personuppgifter, kontonummer samt göra löneuppgiftsförfrågan via fliken för personuppgifter på HR-skrivbordet. HR-skrivbordet hittar du på via genvägarna på ingångssidan till Varhas intranät. Så att eventuella korrigeringar hinner noteras tills löneutbetalningen i januari skall uppgifterna kontrolleras senast den 30.12.2022.

Kontrollering av personuppgifter

Du kan även själv uppdatera personuppgifter och kontonummer genom att ändra uppgifterna och därefter klicka på spara och färdig. Uppgifterna uppdateras automatiskt i systemet.

Löneuppgifterna kan du kontrollera genom löneuppgiftsförfrågan

I löneuppgiftsförfrågan kan du ta fram dina löneuppgifter genom att klicka på knappen för löneuppgifter. Obs! Om du har flera löneperioder, bör du välja en löneperiod åt gången. Om du märker felaktigheter i löneuppgifterna, bör du agera enligt anvisningarna i löneuppgiftsförfrågan.

Till kännedom, så har arbetserfarenhetstilläggen inte ännu uppdaterats för alla. Felaktigheter korrigeras som bäst, och således behöver inte i detta skede anmälas om felaktigheter i arbetserfarenhetstilläggen. Dina uppgifter borde vara uppdaterade under vecka 51.

Semesterrätten uppdateras senare

Semesterrätten uppdateras i systemet först vid årsskiftet och gällande kontroll av dessa informeras separat.

HR-skrivbordet kräver internt nätverk

För att HR-skrivbordet skall fungera krävs internt nätverk, eller om du arbetar på distans krävs distansanslutning till arbetsplatsens nätverk (t.ex. Åbo stads anställdas distansförbindelse fungerar inte ännu, 2M-IT utreder saken). Vid tekniska bekymmer kan man vända sig till 2M-IT:

Skattekort

Vi kommer under årsskiftet 2022-2023 att få arbetstagarnas skattekort från de överlåtande organisationerna. Dessa används för januarimånad 2023.

Skattekort som träder ikraft från och med februari kommer vi att få av Skatteförvaltningen. Om du dock gör ett ändringsskattekort, bör detta inlämnas till löneräkningen på adressen hvapalkat@varha.fi.

Läs mera på Varhas intranät.

Bör man förnya person- och yrkeskort, samt fungerar passerkorten nästa år?

Vi har i vår användning olika kort och passertillstånd för olika ändamål. Som tumregel gäller att vi fortsätter att använda de som finns tills annat meddelas. Certifikat bundna till organisationens pesonal- och aktörkort skall förnyas till Varha-kort med början av den 28.2.2023.

Läs mera på Varhas intranät.

IT-stöd inom välfärdsområde ges av 2M-IT

Från och med början av året 2023 kommer ServiceDesken att fungera som en första kontaktpunkt, och du kan vara i kontakt till Servicedesken i alla IT-ärenden, om det så gäller inloggningslösen, applikationsfrågor eller arbetsstationsfrågor.

Du kan vara i kontakt till ServiceDesken via chatten som finns i servicekanalen, eller via telefon eller per epost genast fr.o.m. början av året 2023.

ServiceDeskens kontaktuppgifter f.o.m. 2.1.2023:

Gällande frågor som gäller ibruktagandet lösen får du under decembermånad råd och användarstöd via för ändamålet avsedd nummer och epost:

 • Epost servicedesk@2m-it.fi
 • Vardagar klo 8–16 per telefon 010 198 260 (numret är ett tillfälligt nummer som är avsett endast för lösenfrågor)

Tilläggsuppgifter:

Kom även ihåg Ofta ställda frågor och materialet från personaltillfällena

Kontakt till centraliserade e-poster i problemsituationer

Vi har öppnat e-postadresser som betjänar olika personalgrupper i problemsituationer hrsovellustuki@varha.fi, puheliittymatuki@varha.fi ja ostolaskut@varha.fi.

Det räcker med en kontakt till en kontaktpunkt i en problemsituation – avsikten är att undvika trafikstockningar.

Gratulationer till vinnarna organisationsschematävlingen

Under decembermånad ordnades en tävling för sporrandet av ibruktagandet av lösen. I tävlingen deltog en stor mängd blivande Varha-anställda. Nästan 3 600 anställda lyckades hitta organisationsschemat på Varhas nya intranät.

Bland deltagarna lottades ut fem produktpriser. Vinnarna är:

 • Anne Kankainen, Nådendal
 • Henna Lindman, Salo
 • Taina Niemi, Åbo
 • Janita Nieminen, St. Karins
 • Emmi Peltola

Vi gratulerar vinnarna och tackar alla som deltog. Vinnarna har kontaktats personligen. En ny tävling lovas tills årsskiftet för  dem som inte ännu har fått sina lösen i december – var alerta.

Informationstillfällen för personalen

 • ICT-träff 29.12 kl. 10.00 – Kom med.
 • Personalträff 4.1.2023 kl. 8.30

Se även de tidigare inspelningarna från träffarna