Gå över till innehållet

Välkommen på Personalträff tis. 29.11 kl. 9

Personalträffar för hela personalen som övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde ordnas följande gång tis. 29.11 kl. 9.00–10.00. Du kan följa tillställningen här. 

Länken till tillställningen finns också på välfärdsområdets tillfälliga webbsidor eller på intranätet för den egna organisationen.  

Program för tillställningen 

  • Inledningsord, Tarmo Martikainen 
  • Principer för överföringen av personal, Laura Saurama  
  • Arbetshälsovården inom välfärdsområdet, Anita Laukkonen  
  • Frågor i chatten 
  • Presentation av Varhas intranät, Suvi Lähteenmäki 
  • Information om aktuella ärenden + chatten 

Du har möjlighet att föreslå ämnen för diskussion till fre 25.11 här.  

Personalträffarna bandas och inspelningarna kan ses två veckor efter tillställningen på vår tillfälliga webbplats.  

Under hösten ordnas det också förutom personalträffarna träffar för chefer. 

Tidtabell för kommande personalträffar. Anteckna tidpunkterna i din kalender.  

  • tors. 1.12. kl. 10.30–11.15 på svenska
  • tis. 20.12. kl. 9.00–10.00 

Det är frivilligt att delta i träffarna. Du kan komma överens om deltagande med din chef/närchef. 

Varmt välkommen! 

Nyckelord: Varsinais-Suomen hyvinvointialue , henkilöstötreffit , henkilöstö