Gå över till innehållet

Så här tar du dina Varha-koder i användning

Det första partiet av koder har skapats och levererats till tjänsten OmaPosti eller hemadressen. De nya eller de som blev utanför det första partiet beaktas i de följande partierna. Man kan vänta på sina egen koder ännu, och det finns inget behov av att anmäla om ärendet till ICT, chefer eller andra aktörer. I det första partiet har det förekommit några brister och fel, vilka korrigeras i de följande partierna.

 • Koderna ska aktiveras på arbetsplatsen (inte via VNP-uppkopplingen). Till exempel lyckas aktiveringen i Åbo i Hypa- och Alpe-näten.
 • Detaljerade anvisningar finns här: Hur man tar Varhas koder i användning
  • Snabbguide:
   • Öppna webbläsaren på adessen ad.vshva.fi, som nämns i anvisningen
   • Efter några skeden kommer du till ett inloggningsfönster, där du matar in koden och lösenordet.
   • När du har bytt ut lösenordet får du tillgång till Varhas tjänster, bland annat intranätet. Intranet – Hemsida (sharepoint.com)

Aktiveringen av koderna har störts av att det har fattats behövliga konfigureringar i en del av verksamhetsställena. Detta har förekommit så att man inte har haft tillgång till adressen liito.ad.vshva.fi, vilken givits i anvisningarna. Dessa har nu korrigerats i kommunerna. Det vill säga försök på nytt om det första aktiveringsförsöket inte lyckades.

Om problemet fortsätter, kontakta 2M-IT som tar hand om användarstödet för välfärdsområdet (vänligen notera att det finns begränsat stöd bara för aktiveringen av koderna på år 2022 års sida.)

Vid problemsituationer får du användarstöd:

 • Per e-post servicedesk@2m-it.fi
 • Vardagar kl. 8–16 per telefon 010 198 260

Bekanta dig med inspelningen av tillställningen (på finska) 

Den följande ICT-träffen hålls ons. 14.12 kl. 8.

Kom även ihåg Vanliga frågor – Vshyvinvointialue.fi