Gå över till innehållet

Principer för överföring av personal till välfärdsområdet

Beredningsskedet för organisationsstrukturen för närvarande/ rekryteringar

 • Byggandet av arbetsgivarorganisationen framskrider planenligt i välfärdsområdet. Merparten av resultatgruppsdirektörerna har redan valts och efter denna nivå anställs ansvarspersonerna i serviceområdena och därefter ansvarspersonerna för serviceenheterna. Inrättandet av resten av tjänsterna i november kräver att områdena i fråga är strukturerade och de valda cheferna deltar i planeringen av organisationen.
 • Det inrättas tjänsterna i kontaktytan med kunderna i november-december, till vilka de nuvarande tjänsteinnehavarna övergår.
 • Intervjuer ordnas fortfarande, en del av dem har inte ens ännu inletts.
 • Största delen av personalen övergår till en uppgift enligt den egna uppgiften i den nya organisationen. Den tekniska övergången genomförs i samband med byggandet av systemet för löneadministrationen, i detta sammanhang fastställs också största delen av cheferna.
 • Personalen på varje organisationsnivå granskas med chefen i november-december och personalen enligt övergångstidspunkten övergår till välfärdsområdet.

Arbetstidssaldon och semestrar vid årsskiftet

 • Det ska finnas ett tillräckligt stöd för att utreda utmaningar i alla organisationer vid årsskiftet så att vi till exempel kan säkerställa användningsrätter och i synnerhet en felfri löneutbetalning. Således ska en kontaktperson vara anträffbar i varje enhet vid årsskiftet.
 • Semestrar som tas ut fram till 31.12.2022 skulle ha varit godkända i de nuvarande systemen senast 1.11.2022.
 • Semestrar och ledigheter nästa år 2023 sparas inte längre i den nuvarande organisationens program utan varje organisation ger anvisningar till cheferna/personalen var de sparas. Man kan dock planera och fast-ställa semestrar och sköta om vikarier för år 2023 bara man beaktar att för att verksamheten ska fortsattä fungera smidigt är det nödvändigt att periodisera frånvarodagar till exempel i fråga om årsskiftet (till exempel ansvarspersoner, en del av huvudanvändarna och professionella inom löneutbetalning, ekonomi och dylika ska vara på jobb för att trygga en smidig övergång till välfärdsområdet)
 • Saldot för eventuell flexibel arbetstid ska vara 0 vid utgången av året
 • Om man har ett separat avtal om arbetstidsbank, övergår saldot i arbetstidsbanken till välfärdsområdet. Även sparade ledigheter övergår till välfärdsområdet.
 • Anställningsförhållandet och personuppgifterna för den övergående personalen har redan samlats ur de nuvarande systemen. Varje chef ska följa sin egen organisations anvisningar om anmälandet av nya anställningsförhållanden samt ändringar i anställningsförhållanden, så att dessa uppgifter också överförs till Varha och därmed är en grund för löneutbetalningen i början av år 2023.

Att beakta gällande tjänster och tjänsteinnehavare

 • Tjänsterna övergår inte till välfärdsområdet. Välfärdsområdet inrättar egna tjänster. Kommunerna och samkommunerna drar in tjänsterna i enlighet med sina egna processer och å andra sidan nedläggs tjänsterna i de samkommuner som läggs ned samtidigt som verksamheten upphör.

Betalningstidpunkt för semesterpenning sommar 2023 har fastställts

 • Betalningstidpunkten för semesterpenning är juni i välfärdsområdet.