Gå över till innehållet

Personalträffar i välfärdsområdet har inletts. Se en inspelning!

Nu inleder vi två nya serier av personaltillställningar i välfärdsområdet. Personalträffar som riktar sig till hela den personal som övergår till välfärdsområdet, samt en tillställning för förmän och närchefer kan nu ses som inspelningar.

Vi är i början av vår nya gemensamma resa. Nu träffas för första gången hela den personal som övergår till välfärdsområdet. Du kan se inspelningen av den första delen av en serie personalträffar. Personalträffarna textas och inspelningen blir kvar på webbplatsen.

På träffarna lyser vi upp vår resa mot välfärdsområdet. Du får höra om hur beredningsarbetet och uppbyggnaden av personalorganisationen framskrider samt vad reformen innebär för våra klienter. Du får också chansen att fundera över din roll i förändringen. Kom med!

Träffarna är frivilliga. Du kan komma överens om att titta på inspelningen med din förman eller närmaste chef.

Förmän & närmaste chefer får stöd i att agera i förändring

Vid den andra personalträffen erbjuder vi särskilt stöd för förmän och närchefer som övergår till välfärdsområdet. Presentatörerna och programmet är nästan detsamma vid systertillställningen, men tyngdpunkterna i temana är något olika.

Du kan titta på inspelningen tillsammans med ditt team på ditt eget arbetsplatsmöte. Du hittar också inspelningen från denna träff på vår tillfälliga webbplats i två veckor.

Bekanta dig med allt presentationsmaterial

Allt presentationsmaterial från personaltillställningarna hittar du också separat på vår webbplats under sektionen Material. Kom också ihåg att bekanta dig med avsnittet Vanliga frågor. Vi fortsätter att behandla de ämnen som diskuteras på träffarna under den nya underrubriken Personalträffar. Vi kompletterar de vanliga frågorna under hela beredningsåret både på finska och svenska.

Kom också ihåg att utnyttja stödpaketen för förmän & närchefer. Med hjälp av dem kan du bättre stöda ditt teams/din enhets nyfikenhet på reformen. Stödmaterialen samlar de viktigaste meddelandena om reformen till personalen i två komprimerade paket.

Och det är inte allt. Det här är ju en träffserie! Vi planerar att träffas igen i juni. Vi ger mer information om båda tillstälningar närmare början av sommaren här på vår tillfälliga webbplats samt i de överförda kommunernas, samkommunernas och organisationernas egna kanaler för intern kommunikation.