Gå över till innehållet

När får jag en ny dator? Hur överförs gamla dokument? Bibehålls mitt telefonnummer?

De bekanta ICT-systemen, anordningarna och koderna ändras för många av oss vid övergången till välfärdsområdet, men man framskrider i etapper när det gäller förändringarna. I början av nästa år fortsätter användningen av de gamla terminalerna och e-postadresserna vid sidan av varha-användarkoderna och anordningarna under övergångsperioden. 

Varha-användarkoderna skickas till var och en på hemadressen 

Tietokeskus delar ut nya datorer i Åbo, Salo, Nådendal och S:t Karins för närvarande. Distributionen håller härnäst på att inledas i Somero och Reso, distributionen i Letala planeras. Under november framskrider man i etapper även till andra kommuner. Arbetstagarna i sjukvårdsdistriktet fortsätter arbetet med 2M-IT:s nuvarande anordningar. 

– Varha-användarkoderna skickas personligen per brev till hemadressen före årsskiftet. Du bevarar väl dem. Denna anvisning ger projektchef Meri-Tuulia Kaarakainen vid ICT-beredningen. 

Anordningarna tas i användning först i enlighet med de separata anvisningarna och tidtabellen för enheten. Det vill säga även om den nya datorn och varha-användarkoderna redan skulle vara tillgängliga, tas datorn inte i användning genast.  

Läs mera om användarkoderna 

Det kommer noggrannare anvisningar för överföring av dokument 

Det nya intranätet för välfärdsområdet är publicerat (varha.sharepoint.com) och är öppet för alla som har varha-användarkoder. Läs mer på intranätet. 

Det skapas gemensamma arbetsmiljöer i Sharepoint och Teams för välfärdsområdet. Uppgifter och dokument från de gamla organisationerna överförs till den nya.  

– Därför bereds det anvisningar om hur dokument och övrigt material överförs till de nya arbetsmiljöerna och hurdant material som kan överföras vart. Det är inte ändamålsenligt att överföra allt gammalt material, berättar Meri-Tuulia Kaarakainen. 

– Du överför väl inte heller dokument via externa hårdskivor eller minnespinnar, så att datasäkerheten inte äventyras, fortsätter hon.  

Det är fortfarande möjligt att logga in i e-postsystemet för den gamla organisationen under övergångsperioden i början av nästa år. Det kommer anvisningar om överföring av gamla e-postmeddelanden. De gemensamma e-postlådorna ska dock skapas på nytt i välfärdsområdet. 

Telefonnummer bevaras oförändrade 

Trådtelefonnumren för personalen och tjänsterna för ärendehantering bibehålls huvudsakligen oförändrade. 

Till exempel arbetstagarna i Åbo och räddningsverket fortsätter att använda DNA:s anslutningar.  

Välfärdsområdet kommer även att få en egen telefonväxel med telefonnummer. Detta betyder till exempel att en person som har ringt till numret för Åbo stads växel inte längre direkt förenas till social- och hälsovårdstjänsterna i början av nästa år.  

Datasystem 

Datasystemen för allmän förvaltning och personal- och ekonomiförvaltning samt e-postprogrammen och andra grundläggande kontorsprogram är välfärdsområdets gemensamma system, vilka alla kommer att använda. 

Datasystemen för kund- och patientarbete bibehålls i hög grad oförändrade, harmoniseringen börjar i större omfattning när välfärdsområdet har börjat. I början av år 2023 är överföringarna ännu delvis på hälft och system används med gamla terminaler och koder. 

2M-IT producerar servicedesk-tjänsterna i välfärdsområdet. Denna service är delvis tillgänglig redan på detta års sida. Man hittar kontaktkanalerna till servicedesken på Varhas intranät.  

Nyckelord: användarkod , användarkod , datasystem , datasystem , telefonnummer , telefonnummer