Gå över till innehållet

I oktobers personalforum hörde man en omfattande översikt över ärenden som hade väckt diskussion

Personalforumet samlades på fredag 7.10. Vid sammankomsten fick man smakprov av det visuella gällande varumärket för Egentliga Finlands välfärdsområde, alltså Varha samt man hörde om delprojekt i Framtidens social- och hälsocentral. Man fick aktuell information också om Oima-systemet samt kund- och patientdatasystemen.

 

Principer i kommunikation och skisserade visuella element fick sin premiär

Tillställningen började i trevliga tecken, när kommunikationsdirektör Maria Roos presenterade för personalforumet det visuella som har planerats för Varha samt principerna i kommunikationen. De skisserade varumärkesfärgerna är violett och turkos. Varumärkesfärgerna fick beröm. – Det är bra att färgerna passar för ögonen. Ofta har man även för mycket färger och det är svårt att se viktiga uppgifter, berömmer en deltagare i sammankomsten. – Det ser fint ut, berömmer en annan deltagare. I personalforumet tackade man också för det att man redan fick se något konkret av Varha.

Meningen är det beslutas om principerna i kommunikationen och det visuella för välfärdsområdet under hösten.

 

Lättnad i utbetalning av arvoden för familjevårdare och närståendevårdare

Direktör för koncentjänster Laura Saurama presenterade Oima-systemet för personalforumet.I systemet kommer det att centraliseras utbetalningen av arvoden för nårstående- och familjevårdare samt löneutbetalningen för personligt stöd. – Med hjälp av Oima-systemet blir granskning och sparande av uppgifter klarare, berättar Laura.

Upphandlingsbeslutet har fattats och i startmötet fanns det över 100 representanter för kommuner för att höra om det som är på kommande. – Intresset i kommunerna är enorm, belyser Laura.

 

I delprojekt för Framtidens social- och hälsocentral utvecklas multiprofessionellt samarbete

Projektchefen Anni Lintula berättade för personalforumet om utvecklande av social- och hälsocentraltjänster, vilket har som målsättning att förbättra tillgång till vård och kontinuitet samt säkerställa yrkeskunskap hos personalen i social- och hälsovården och befrämja samarbete mellan olika yrkesgrupper. I projektet utvecklas och förenhetligas verksamhetspraxis i social- och hälsocentraler. – Det är fint att alla social- och hälsovårdsorganisationer i Egentliga Finland har kommit med i verksamheten för nätverket för utvecklare, berömmer Anni.

I tillställningen hörde man också om pilotprojekt för personlig kundhandledning, vilket presenterades av projektchefen Tiia Korpisalo. I de kundansvarigas arbete betonas en intensiv och resurscentrerad kundhandledning, i vilken den kundansvariga går vid kundens sida och vid behov deltar i organiserandet av vård och tjänster.  – Servicenätverket inom vilket man utreder kundens ärenden kan vara mycket branschövergripande, berättar Tiia. I kundhandledningsprojektet är likaså en av målsättningarna att utveckla samarbete mellan social- och hälsovårdstjänster samt mellan organisationer. – I största delen av hälsocentralerna i Egentliga Finland arbetar man som ett arbertspar inom social- och hälsovården, berättar Tiia.

Mera information:

https://vshyvinvointialue.fi/article/sote-keskuspalvelujen-kehittaminen/

https://vshyvinvointialue.fi/article/lasten-ja-nuorten-matalan-kynnyksen-mt-palvelujen-kehittaminen/

 

Kund- och patientdatasystem uppdateras så att de passar för Varha

I slutet av tillställningen berättade projektchef Johannes Holvitie för personalforumet om situationen med kund- och patientdatasystemen. I primärhälsovården samt i socialvården försöker man fortsätta att använda de nuvarande systemen. Lösningar i tilläggs- eller stödsystem som är bunda till en viss bransch baserar sig på lösningar som redan används på området och som opereras av sjukvårdsdistriktet, vilka uppdateras så att de passar för välfärdsområdet.

 

Personalforumets sammankomster under hösten hålls enligt följande:

Fre 4.11.2022 kl. 13.00 – 14.30

Fre 2.12.2022 kl. 13.00 – 14.30

 

Läs mer om personalforumet.

Nyckelord: henkilöstöfoorumi , hyvinvointialue