Gå över till innehållet

Arbetstidsuppföljning inom flexibel arbetstid inom Varha

Arbetstidsuppföljningen för flexibel arbetstid inom Varha sker i Timecon-systemet. Flexibel arbetstid kan tillämpas för personal med byråarbetstid, 37 h 45 min veckoarbetstid och allmän arbetstid, samt för läkare med flexibel arbetstid. Flextid kan inte tillämpas inom periodarbetstid. Enhetens stämplingsförfarande och -regler överenskoms på arbetsplatsmötet, t.ex. gällande flextider och fast arbetstid.

Flexibel arbetstid innebär att den anställda stämplar in sig när arbetsdagen börjar, och stämplar ut sig när arbetsdagen är slut, och dessa stämplingar ligger till grund för uppföljningen av den anställdas arbetstider. Lunchpausen är 30 minuter lång och systemet drar automatiskt av den, förutsatt att man inte har kommit överens om annat. Frånvaron, på grund av t.ex. fortbildning och semester, stämplas enligt anvisningarna. Den anställda ansvarar för att arbetstiden har stämplats korrekt.

Arbetstidsstämplingen görs på följande sätt:

 • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts före detta anställda kan fortsätta stämpla och följa upp arbetstiden på samma sätt som tidigare (stämplingsenheter, Reg@web, SMS), samt mobilstämpla via Timecon Worktime Mobile-tjänsten (vi informerar separat om när tjänsten kan tas i bruk)
 • Övriga anställda som övergår till Varha:
  • Genom att fylla i en exceltabell (Varhas intra), tills Timecon Worktime Mobile-tjänsten är i bruk (vi informerar separat när tjänsten kan tas i bruk)
  • Mobilstämpling via Timecon Worktime Mobile-tjänsten
   • Webbläsarbaserad tjänst, dvs. den fungerar både via telefon och dator
   • Kräver inte att du är i Varhas nätverk
   • Anställda kan stämpla arbetstid, korrigera stämplingar och följa upp sina arbetstider

Cheferna kan följa upp sina anställdas arbetstider via Reg@web-programmet. Detta förutsätter att chefen finns tillagd bland de underordnades personuppgifter i Timecon. Chefens uppgift är att följa upp de anställdas arbetstidsstämplingar och se till att alla anställda inom enheten stämplar sin arbetstid enligt de överenskomna reglerna. Arbetstiden och arbetstidssaldona ska följas upp regelbundet. Chefen ingriper i god tid vid överskridande av maximisaldogränsen (+50 timmar) och underskridande av minimisaldogränsen (-8 timmar). Eventuella ändringar till in- och utstämplingar görs enligt enhetens överenskomna regler. Förmannen godkänner och förmedlar information om mer- och övertider till löneräkningen, enligt HR-tjänsternas anvisningar.

Användarrättigheter till systemen:

 • Huvudanvändarna strävar till att massbeställa användarrättigheter till de anställda (mobilstämpling) och cheferna (Reg@web) på basis av svaren för höstens rollenkät.
 • I övrigt kan användarrättigheter till både Timecon Worktime Mobile-tjänsten och Reg@web-programmet anhållas om via WebTallennus (henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöoikeuspyyntö / direktlänk via HR-skrivbordet).

Länkarna till arbetstidsuppföljningens program läggs till på HR-skrivbordet när systemen är i bruk.

Kommande fortbildningstillfällen

 • Timecon Worktime Mobile-fortbildning 4.1.2023 kl. 10-10:30. OBS! Flyttas till en senare tidpunkt, så till detta tillfällen kan man i nuläget inte anmäla sig.
 • För cheferna ordnas det fortbildning i användningen av Reg@web 25.1.2023 kl. 10-10:30 (på finska). Anmäl dig här: https://www.lyyti.fi/reg/RegWebin_kaytto_esihenkiloille_3467

Vid eventuella frågor kan ni kontakta er enhets Timecon-ansvarsperson eller skicka e-post till timecon@varha.fi.

Timecons huvudanvändare