Gå över till innehållet

Välfärdsområdets personalträffar 27.9

Personalträffar för hela personalen som övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde har ordnats den 27.9 kl. 8 – 8.45.

Program för tillställningen 27.9

8–8.10 Aktuella nyheter, Tarmo Martikainen, Egentliga Finlands välfärdsområdesdirektör

8.10–8.20, Organiseringens tjänster i välfärdsområdet – vad är det för något? Antti Parpo, Direktör för organiseringens tjänster

8.20–8.30 Vi blir bekanta och bekantar oss, Janne Saarinen, Direktör för stödtjänste

8.30 – 8.45, Informationsinslag om det kommande samt diskussion och frågor, Maria Roos och Laura Saurama

Inspelningen publiceras också på de tillfälliga nätsidorna i delen För personalen i helheten Material.

I livesändningen deltog cirka 600 personer. Tack alla!

Tidtabell för personalträffar, hösten 2022. Anteckna tidpunkterna i din kalender.

  • tis. 1.11 kl. 10.15–11
  • tis. 29.11 kl. 11–11.45
  • tis. 20.12 kl. 8–8.45

Varmt välkommen!

Personalbrev för dem som övergår till välfärdsområdet 2/2022

Det här är ett brev som är riktat till personalen som övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde. Innehållet i personalbrevet övergår till vårt välfärdsområdes intranät i det skedet av hösten när vi alla har användarkoder och tillträde till intranätet. 

Centrala personalärenden linjeras upp under resten av året

För personalträffen i september har man fått några tiotals frågor på förhand: Tack till alla som frågade! Direktör för koncerntjänster Laura Saurama svarade på dessa på träffen den 27 september.

Läs mera

Det nya intranätet för välfärdsområdet öppnar i början av oktober

Det nya intranätet blir den primära och gemensamma kanalen för intern kommunikation för 23 000 personer som övergår till välfärdsområdet. Det finns inte mycket innehåll i intranätet genast i början men intranätet utvecklas till att bli mer färdigt och innehållen uppdateras längs med tiden när gemensam praxis blir klar.

Läs mera

Under hösten får vi välfärdsområdets användarkod och e-postadress

För dem som övergår till välfärdsområdet kommer det att skapas en ny användarkod och en e-postadress som slutar på @varha.fi. För dem som övergår från kommuner ordnas det även terminaler och anslutningar till nätet för att ha tillgång till välfärsområdets system.

Läs mera