Gå över till innehållet

I novembers personalforum fick man igen höra om viktiga teman

Personalforumet samlades på fredag 4.11 för att höra en omfattande översikt över ärenden som hade väckt diskussion. Vid sammankomsten fick man höra om situationen gällande personalförmåner, principer för kommunikation i Egentliga Finlands välfärdsområde och den visuella profilen samt om personal- och ekonomisystem. Av publikens önskemål hörde man också om utveckling av missbrukartjänster samt om kund- och servicehandledning i sociala tjänster.

 

Personalförmåner föreslås välfärdsområdesstyrelsen under november

Under projektchef Saija Rintalas inlägg fick man höra om samarbetsstrukturen, arbetarskyddet samt om situationen gällande personalförmåner. I beredningen av personalförmånerna har det samlats in av alla överlåtande organisationer helheten om de nuvarande personalförmånerna samt den budget som har reserverats för dem och summan som har använts för dem.

 

– Variationen i personalförmånerna har varit stor, berättar Saija.

 

Målsättningen är att helheten om personalförmånerna behandlas i välfärdsområdesstyrelsen under november, och en stark avsikt är att personalförmånerna är jämlika för alla.

 

– Till exempel något e-pass kunde vara en lösning som fungerar för alla, belyser Saija.

 

Till slut berättar Saija om att utöver personalförmånerna ligger också teamspecifika pengar för välbefinnande i arbetet på planeringsbordet.

 

Välfärdsområdets principer för kommunikation och visuella profil godkändes

Kommunikationsdirektör Maria Roos presenterade för personalforumet principerna för kommunikation i Egentliga Finlands välfärdsområde och den visuella profilen, vilka båda baserar sig på välfärdsområdets strategi, bestämmelser samt på gemensamma värderingar. Välfärdsområdesstyrelsen godkände principerna vid sitt sammanträde den 1 november.

 

– Principerna för kommunikation och den visuella profilen har bearbetats så att välfärdsområdets blivande arbetstagare har delaktiggjorts och man har bett om respons av dem i olika skeden, berättar Maria.

 

I välfärdsområdet gör man kommunikation tillsammans och var och en är en kommunikatör i sitt eget arbete.

Det är viktigt att den som bäst vet om ärendet också kommunicerar om det, säger Maria.

 

Läs mera:

 

Delprojekt i Framtidens social- och hälsocentral har som målsättning att förenhetliga tillgång till tjänster

Personalforumet bekantade sig med delprojektet om utveckling av missbrukartjänster i projektet Framtidens social- och hälsocentral, vilket projektchef Niina Jalo presenterade vid sammankomsten. Målsättningen för projektet är att förbättra tillgång till missbrukartjänster och utveckling av branschövergripande verksamhet.

 

Läs mera: Päihdepalvelujen kehittäminen – Vshyvinvointialue.fi

 

Pasi Oksanen berättade för personalforumet om kund- och servicehandledning i sociala tjänster. Han skildrade serviceprocessen i socialvården samt berättade om ändringar i verksamhetssätt.

– Kundhandledningens roll växer och den förenhetligar tillgången till tjänster, berättar Pasi.

 

Läs mera: Välfärdsområdet påbörjar arbetet med att utveckla centraliserade inledande tjänster inom socialarbetet – Vshyvinvointialue.fi

 

 

Läs mer om personalforumet:Personalforumet – Vshyvinvointialue.fi

Nyckelord: henkilöstöfoorumi , hyvinvointialue , varha , varha